Fotbollsföreningen ÅIFK r.f.

Verksamhetsplan 2022

Fotbollsföreningen ÅIFK r.f:s (FF ÅIFK) vision sedan 2010 är att ha en ”etablerad position som en av de tre främsta fotbollsföreningarna i Åbo med omnejd”. Våren 2022 inleds en strategiplanering i syfte att betona tyngdpunkterna i verksamheten, konkreta mål för verksamheten samt få resurser att genomföra strategin.

VERKSAMHETEN

Coronan: Corona-epidemin har satt sina spår i verksamheten på många sätt och bl.a. för de vuxna spelarna ser situationen svår ut för vårvintern 2021-2022 pga. restriktionerna. I skrivande stund hoppas vi dock att serierna börjar planenligt i april 2022.

Herrlaget: Fortsätter i Division 3 under ledning av träningschef Jarkko Tallqvist med Mikko Sirén som assisterande tränare, Mika Salonen fortsätter som kombinerad andre tränare

Damlaget: Olyckligtvis visade det sig att det inte fanns tillräckligt med damspelare för att fortsätta med ett Div3 lag.

Juniorlagen: ÅIFK kommer att ha tre lag på flicksidan (T14-15, T12-13, T10) samt i 10 på pojksidan (P20, P17, P14Kilpa och Haaste, P13 KIlpa och Haaste, P12, P11, P10, P9) samt tre blandade lag (P/T8, PT7 och P/T6). I många ålderskategorier kommer det dessutom att finnas flera spelgrupper pga. den stora mängden aktiva. Man kan igen konstatera att när man ännu sätter till Oldboys-lagen (M35, M50, M55) så har vi stor fin ÅIFK familj allt från 6 år till 60! Föreningen ordnar även ”familjefotis” dvs. barn-föräldraverksamhet för 3 - 5 åringar. Planerna finns även att starta Futis-eftis vår och höst för 1 - 4 klassister (paus pga. Coronan) samt morgonträningar hösten 2022 för de längre hunna i samråd med idrottsklasserna och Åbonejdens idrottsakademi,

Under vintern hade ÅIFK representation i två olika serier i futsal. Intresset för futsal har dalat i regionen.

Bland dom äldre juniorerna står mycket i fokus på att förbättra de enskilda lagens verksamhet och styra verksamheten att vara aningen mera tävlingsinriktad. Detta för att motivera spelarna mera och få alla att hållas kvar i ÅIFK. Det ska vara möjligt att nå sin egen topp som spelare inom ÅIFK.

2022 kommer fortsättningsvis tyngdpunkten att ligga på:

  • -Fysisk utveckling av spelarna
  • -Målvaktsträning i de flesta årsklasserna
  • -Årsplaner för alla ålderskategorier
  • -Träningscheferna som hjälp åt lagen och aktivt ute för att förankra förändringarna
  • -Ännu större aktivering av tränarna – skapa en familj.

PERSONAL:Träningschef Jarkko Tallqvist tillträdde tjänsten i januari 2019 och målsättningen är att han tillsammans med U12 träningschefen Matthias Ahonen ska fortsätta med att utveckla föreningens träningslinje (valmennuslinja) och få den implementerad i samtliga lag. Detta görs både genom skolning av tränare, besök i de olika lagen där linjen demonstreras samt genom videoklipp där tränare får konkreta exempel. Tallqvist och Ahonen är anställda på heltid. Bägges avtal förnyades fr.o.m. 1.1.2022 för två år.

Verksamhetsledarens, Lena Hindström-Pesu, tjänster köpes fortsättningsvis av Centralidrottsföreningen ÅIFK rf och omfattar ca en halvtidstjänst.

FF ÅIFK skall stå allt starkare på egna ben och vi gör hårt arbete med att förstärka vår identitet både utåt liksom inom föreningen.

ÖVRIG VERKSAMHET

FF ÅIFK planerar att ordna ÅIFK’s traditionella Spring Cup - turnering med inriktning på hobbylag i åldern 10 – 13 år i april 2022.

ÅIFK School Tour, med besök i skolor och dagis, fortsätter att rulla på under ledning av Matthias Ahonen genast då Corona-situationen lättar.

Sommaren 2022 planeras en hel veckas idrottsläger på Övre plan i Idrottsparken.

Med hjälp av EU-pengar kommer SFI, Humak och ÅIFK att starta ett WellCome-projekt i syfte att integrera flyktingar genom idrott. Projektet beräknas kunna köra i gång våren/hösten 2022.

Vi håller även drömmen levande om att för FF ÅIFK ordna en egen samlingspunkt, en egen träningsplan, för hela verksamheten.

Det ökade ekonomiska trycket innebär att FF ÅIFK måste hitta nya kanaler via vilka vi kan finansiera den expanderande verksamheten. En utomstående finansiering i för stor grad via fonder och stiftelser utgör en risk för kontinuiteten.

Inom verksamheten bör FF ÅIFK uppmana alla lag, spelare, funktionärer och föräldrar att vara förebilder för tolerans i sann språkbadsanda som redan länge tillämpats inom föreningen.

FACILITETER

Åbo stad planerar att inte ersätta Impivaara fotbollshall med en ny hall och detta föranleder diskussioner både inom föreningen och utanför föreningen för att trygga framtida, kvalitativa vinterträningsmöjligheter.

Å styrelsens vägnar i Åbo mars 2022

Lasse Bäckman

Ordf. Fotbollsföreningen ÅIFK r.f.