Fotbollsföreningen ÅIFK rf turvallisuusohjeistus

Seuralla on useita eri tapahtumia vuodessa: päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain toistuvia tapahtumia.

Ohjaajan tai valmentajan roolilla on tärkeä merkitys turvallisuuden edistämisen kannalta. Kun koolla on mahdollisesti hyvinkin eri-ikäisiä ihmisiä samassa liikuntapaikassa tai -tilassa, on kaikilla oltava selkeät ohjeet sekä toimintatavat. Liikuntapaikoilla harrastetaan usein myös samanaikaisesti eri lajeja, joissa kaikissa on omat riskinsä tai turvallisuusohjeensa. Pallosta tai mailasta ei tule sivullistenkaan saada päähänsä, vaan kaikki tiloissa toimijat sopivat myös keskenään yhteistoiminnan säännöt ja noudattavat niitä. Ohjaaja järjestää valmennus- tai liikuntaryhmänsä toiminnan niin selkeästi, että kaikki tietävät mitä tehdä, mihin suuntaan liikutaan ja milloin on oma suoritusvuoro.

Harjoitusvuorot jaetaan niin, että eri-ikäiset pääsevät turvallisesti harjoittelemaan; kukaan ei kulje harjoitusalueen poikki kesken harjoituksen.

Valmentaja huolehtii erityisissä sääolosuhteissa urheilijoiden vaatetuksen ohjeistamisesta, (tuulipuvut, lämmittelyasujen käyttö) ja nestetankkauksesta erityisesti helleolosuhteissa. Valmentaja tai jojo lähettää ko. ohjeistuksen myös lasten tai nuorten vanhemmille tiedoksi.

Erityisissä, äkillisissä sääolosuhteissa (esim. ukkosrintama, rankkasade, myrsky): pelaajat ja toimihenkilöt ohjeistetaan sisätiloihin viipymättä!

 • 1.Harjoitukset

Ohjaajien osaaminen ja valmistautuminen

- huomioidaan ohjaajien osaamistaso; kokenut ohjaaja selviää isommistakin ryhmistä, mutta uusien ohjaajien taidot kannattaa punnita realistisesti (VP arvioi ja ohjaa)

- harjoitusten ja harjoitusryhmien suunnittelu, jossa myös ennakoidaan riskejä, joukkueen vastuuhenkilö (joukkueen toimihenkilöpalaverissa sovitaan kuka vastuuhenkilö ja kuka varalla); huomioidaan ryhmä koko vs. tila

- ei jätetä ryhmää valvomatta

- pidetään kirjaa osallistujista (Jopox), vastuuhenkilö joukkueessa kirjaamisesta!

- onnettomuuksien tai läheltä-piti-tapahtumien raportointi (lomake)

- ohjaajien kouluttaminen ja perehdyttäminen, seuran vastuulla

- huoltajien kouluttaminen, SPL ja seura järjestää koulutuksia

- huoltolaukun sisältö, täydentäminen (joukkueen huoltajan vastuulla)

- harjoituspaikan kunto (lasia tms. kentällä), välineiden kunto (maalit turvallisia), ohjeistus pelaajille - ei roikuta maaleissa!

- selkeät ohjeet: tapaturman sattuessa – kuka arvioi tilanteen, kuka hälyttää apua

 • 2.Ottelutapahtumat

Urheilukentän olosuhteista ja varusteista vastaa useimmiten kunnan liikuntatoimi, johon kannattaa olla yhteydessä heti kun havaitsee

 • -epäkohtia tai rikkinäisiä välineitä.
 • -mikäli yhdistys toteuttaa tapahtumia kentällä, on se vastuussa olosuhteiden tarkistamisesta ja järjestelyistä
 • -valmentaja on ajoissa paikalla ja tarkistaa kentän olosuhteet. Valmentaja tai jojo selvittää, miten kentän sosiaalitilat ovat käytössä ja mistä pääsee soittamaan, jos tarvitaan apua.
 • -Selvitetään myös, miten pelastusajoneuvo pääsee kentälle; ovatko portit lukossa ja mikä on kentän osoite. Valmentajalla/huoltajalla on aina mukanaan ensiapulaukku ja ladattu kännykkä. Valmentaja huolehtii urheilijoiden alkuverryttelystä, jotta revähdyksiä yms. tapaturmia ei pääse sattumaan.
 • 3.Ottelumatkat

Jos yhdistys kokoaa porukkaa ns. kimppakyyteihin, sovitaan niihin liittyvät järjestelyt yhteisesti. Kuljettajiksi valitaan hyvin levänneitä ja kokeneita ajajia. Kuljetusautoina suositaan uudehkoja tai hyvässä kunnossa olevia autoja. Varataan riittävästi aikaa matkaan, huomioidaan sään ja kelin muutokset sekä noudatetaan liikennesääntöjä erityisen huolellisesti. Pidetään matkan varrella taukoja, jotta kuljettaja pääsee verryttelemään. Ei häiritä kuljettajaa ajon aikana.

 • 4.Liikuntaleirit (kotimaan ja ulkomaan)
 • Liikuntaleireille laaditaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa todetaan, kuka on leirin vastuullinen järjestäjä, ketkä ovat ohjaajina, ketkä osallistuvat, ja missä toiminnot tapahtuvat.
 • Kartoitetaan tapahtumapaikkojen olosuhteet, harjoituspaikat, reitit ja mahdollisten
 • säänmuutosten vaikutukset. Jos leirille on järjestetty yhteinen kuljetus,
 • alkaa ohjaajien vastuu jo lähtöpaikalta ja matkan turvallisuuskin huomioidaan suunnittelussa.
 • Tehdään riskianalyysi, jossa käytetään mielikuvitusta; mitä voisikaan tapahtua, ja miten omilla toimilla tapaturmat ja onnettomuudet voidaan hyvin pitkälle ennaltaehkäistä.

Harjoittelun ja liikuntatoiminnan lisäksi huomioidaan leirin pituus ja ympärivuorokautisuus.

Ohjaajille tehdään työnjako ja työvuorot sekä selkeät vastuualueet. Iltaohjelmiakin mietitään turvallisuuden kannalta; iltanuotiolle varataan sammutuspeite ja vettä; sovitaan erikseen kuka aikuisista valvoo järjestystä yömyöhään.

Saunomiset ja uimiset mietitään; varmistutaan etukäteen leiriläisten uimataidosta ja toteutetaan uintihetket tai -retket aina valvotusti.

Leiriläisten majoituspaikkaa mietitään ja varmistutaan rakennuksen käyttötarkoituksesta, jos kyse on muusta kuin hotellin tapaisesta rakennuksesta esim. vanhasta koulusta. Vastuuhenkilön kannattaa pyytä nähtäväkseen rakennuksen pelastussuunnitelma ja kysyä majoituskäyttöasiaa rakennuksen haltijalta. Jos majoituspaikan rakennusluvassa ei mainita sitä yöpymiskäyttöön tehdyksi, on kutsuttava paikkakunnan pelastusviranomainen paikalle tekemään tarkistus ja myöntämään lupatilapäiselle majoittumiselle. Leirin vastuuhenkilö tutustuu joka tapauksessa rakennuksen pelastussuunnitelmaan, varaa mukaansa ylimääräisiä palovaroittimia ja niiden pattereita majoitushuoneisiin, tarkistaa poistumistiet ja määrää leirivartion sekä käy läpi toimintatavat kaikkien osallistujien kesken mahdollisessa tulipalotilanteessa.

 • Osallistujille annetaan etukäteisohjeet varusteista ja kerrotaan, millaista
 • kuntotasoa edellytetään. Osallistujat täyttävät ilmoittautumislomakkeen, jossa kotiväen yhteystiedot sekä tiedot mahdollisista sairauksista.
 • Leirisäännöistä sovitaan kaikkien osallistujien kesken ja todetaan niiden
 • noudattamisen vaikuttavan kaikkien leiriläisten turvallisuuteen. Leiriltä
 • tai leiriohjelmasta ei saa poistua vetäjille ilmoittamatta.
 • Huomioitava erikseen vakuutukset! Tarvitaanko lisävakuutuksia?
 • 5.Seuratason tapahtumat (esim. turnaukset, seurapäivät sekä ottelutapahtumat, joihin arvioidaan tulevan suuri osallistuja/yleisömäärä)

Seuran TJ täyttää yleisötapahtuman ilmoittautumislomakkeen ja lähettää sen poliisiviranomaisille arvioitavaksi.

Tarvittaessa TJ tekee turvallisuussuunnitelman ja pelastussuunnitelman. Nämä toimitetaan Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselle hyväksyntää varten.

Seuran tapahtumien turvallisuusasiat käydään läpi vuosittain hallituksen ja valmennuspäälliköitten kanssa, arvioidaan ovatko riittävät vai tarvitaanko muutoksia, lisäyksiä.