ESIMERKKI: TAPAHTUMAN VIESTINTÄSUUNNITELMA: Yhdistyksen vuosikokous 25.2. xxxx

Mitkä ovat tapahtuman tavoitteet?

Avoimuus, kehittyvä toiminta: Sääntömääräisen kokouksen pitäminen, toimintasuunnitelman (tosu) ja talousarvion hyväksyminen ja uuden hallituksen valinta

Mitkä ovat viestinnän tavoitteet?

Avoimuus, kehittyvä toiminta: Houkutella mahdollisimman paljon jäseniä mukaan, houkutella uusia aktiivijäseniä, jäsenten mielipiteet mukaan

kohde- tai sidosryhmät

pääviestit (sanoma, asiat, joita halumme painottaa)

materiaalit ja

välineet

aikataulutus

(etukäteis-, tapahtuma- ja jälkitiedotus)

kuka tekee, kuka tiedottaa

budjetti

tavoitteiden toteuma ja palaute

kehittä-misideat

yhdistyksen jäsenet

Vaikuta

- kerro mielipiteesi ja osallistu päätöksentekoon

Opi järjestötoimintaa (tai edunvalvontaa tai jokin muu näkökulma)

-asetu ehdolle

Kutsu sähköpostilla ja www-sivuilla,

facebook-tapahtuma

Kokouksessa heijastettuna/ jaettuna

-toiminta-suunnitelma

-talousarvio

Henkilö-kohtainen vaikuttaminen/ mainostaminen

Jonkun hall. jäsenen haastattelu siitä, mitä hyötyä/iloa hallitustyöskentelystä on.

Kutsut 4 vkoa ennen, toimintasuunnitelma luettavaksi etukäteen ja kommentointimahdollisuus,

muistutus sähköpostilla vkoa ennen

Kokouksessa ennen virallista aloitusta esittäytyminen.

kooste/ tiedote pöytäkirjasta ja hallituksen nettisivuille ja facebookiin

Uusien hallituslaisten lyhyt esittäytyminen järjestäytymiskokouksen jälkeen kotisivuilla

PJ + TJ työstää tosun ja talousarvion, tekstin koonti PJ + TJ, oikoluku tiedottaja

kutsun työstää pj ja tj

sähköpostin lähetys TJ

Koosteen ja muun jälkitiedotuksen hoitaa TJ

pj hoitaa esittäytymis-kierroksen

Henkilökohtaista vaikuttamista tekevät kaikki hall. jäsenet

Kokousmateri-aalien tulostuskustannukset

kahvitus

osallistujamäärä

Keskustelun, kommenttien määrä ja laatu

Uusien kokousjäsenten paikalla olo.

Uusien hallitus- jäsenten paikalla olo

?