Vuonna 2019 Suomesta tuli yksi maista, jossa yhteistyössä Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kanssa toteutettiin UEFA SROI* -mallinnus. *(Social Return on Investment). UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnusta tarkennettiin 2020. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua tietoa

Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Jalkapallon vuotuinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa. Suomessa laskelmassa on huomioitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa.

Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön, mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta 2020 pilottiseurojen kautta. 2021 n. 40 seuraa on ollut mukana SROI-tutkimuksessa, Turun alueelta FC Inter, TPS, Turun Nappulaliiga ja Fotbollsföreningen ÅIFK.

– Mallinnus on jalkapallolle sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla merkittävä asia ja vaikuttamisen työkalu. Tällaisia työkaluja on kaivattu, sillä nyt pystymme vihdoin kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden muodossa. On todella hienoa, että mallinnustyökalu on nyt seurojen käytössä. Pystymme osoittamaan seuran taloudellista vaikuttavuutta, joka selkeästi kuvaa tekemämme työn ja seuran merkitystä, toteaa ÅIFK:n toiminnanjohtaja Lena Hindström-Pesu.

­-Summassa huomioidaan seuran toiminnan terveydenhuoltoon tuottamat säästöt, sosiaaliset hyödyt kuten vapaaehtoistyö, koulutustulokset, syrjäytymisen ehkäisy ja rikollisuuden lasku. Summan muodostavat myös suorat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle harrastemaksujen, olosuhderakentamiseen liittyvinä tuottoina ja työpaikkoina. Kokonaispotti 4,7M€ on merkittävä panostus yhteiskuntaan, korostaa jalkapalloseuran puheenjohtaja Lasse Bäckman.

ÅIFK:n osalta 4,7 miljoonan euron sosiaalinen tuotto jakaantuu alla kuvatulla tavalla sosiaalisten hyötyjen, terveydenhuollon säästöjen ja taloudellisten vaikutusten välillä.