Försäkringstagare: Fotbollsföreningen ÅIFK rf

OP Gruppolycksfallsförsäkring 16-617-810-4

Idrottsläger, Familjefudis, knattar som provar på fotis (som inte ännu har hunnit få Palloliitos licens/försäkring)

Ålder 0-17 år

Försäkrade ska ha sin hemkommun i Finland

Gäller vid hobbyverksamhet som försäkringstagaren har ordnat samt under resor med direkt anknytning till dessa aktiviteter.

Självrisk 0 €

Vårdskydd 8 500 €

VID SKADA: Ring OP vahinkoilmoitus 0100-5225

UPPGE: Försäkringsnumret ovan! Berätta vem du är och vad som har hänt.

Efter att skadeanmälan gjorts fårs tilläggsinformation gällande skadeersättning från numret: 03030303

Vakuutuksenottaja: Fotbollsföreningen ÅIFK rf

OP Ryhmätapaturmavakuutus 16-617-810-4

Urheiluleirit, Perhefudis, aloittelevat pelaajat, joilla ei vielä ole omaa tai Palloliiton vakuutusta

Ikä 0-17 v

Kotikunta Suomessa

Kattaa yhdistyksen järjestämää harrastustoimintaa sekä siihen suoraan liittyvät matkat

Omavastuu 0 €

Korvauskatto 8 500 €

TAPATURMAN SATTUESSA: Soita OP Vahinkoilmoitus 0100-5225

ILMOITA: Vakuutusnumero sekä kuka olet ja mitä on tapahtunut.

Lisäätietoa korvausasioissa numerosta 03030303