Åbo IFK 2020_2021

SEURAN TOIMINTA-AJATUS

Åbo IFK on kaksikielinen seura, jonka tehtävänä on lasten, nuorten ja aikuisten urheilutoiminnan harjoittaminen.

Seuramme toiminta-ajatuksena on kehittää urheilijoita sekä yksilönä että joukkueena, antaa kaikille mahdollisuuden urheilun harrastamiseen omalla tasollaan lapsesta aina elämän kaikissa vaiheissa. Pyrimme toimimaan niin, että seura on lapselle hyvä paikka kasvaa. Vanhemmat pyritään saamaan mukaan joukkue- ja seuratoimintaan omien kykyjensä ja innostuksensa mukaan.

ÅIFK on nuorten kasvattajaseura. Seuran toiminnassa noudatetaan Urheiluliiton, sekä SPL:n arvoja ja periaatteita. Kuten Sinetti Seura, Kaikki Pelaa ohjelma sekä Fair Play arvoja.

Meidän tulee toimia niin, että ÅIFK:hon kuuluminen on lapselle ja nuorelle arvokas ja innostava kokemus ja josta muodostuu tärkeä kasvuympäristö perheen, koulun ja kavereiden rinnalle.

TOIMINTATAVAT

1. Kaikelle toiminnalle on oltava kestävä taloudellinen pohja eikä taloudellista riskiä voida ottaa. Urheiluharrastuksen kustannukset on pyrittävä pitämään kohtuullisissa rajoissa siten, että mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa urheilutoimintaa seurassamme. Kuitenkin toimintamaksujen on oltava tasoltaan riittävät, jotta jaostojen talous turvataan ja niiden on oltava jaostojen talouden perustana. Laadittuja budjetteja on kaikilta osin noudatettava.

2. Seuran toiminta on kaikissa suhteissa avointa ja ulospäin suuntautuvaa.

3. Kunnioitamme seuran perinteitä, logoa ja värejä.

4. Toimimme aktiivisesti päihteiden ja huumeiden vastaisessa työssä seuramme jäsenistön osalta.

5. Noudatamme Kaikki Pelaa- ja tasapuolisuusperiaatteita Suomen Palloliiton, ohjeiden mukaisesti nuorissa ikäluokissa. Vanhemmissa ikäluokissa tavoitteena on luoda hyvä ympäristö sekä tavoitteelliselle pelaajalle että harrastepelaajalle.

6. Korostamme taidon, välittämisen ja ilon merkitystä kaikissa toimintamuodoissamme.

AVAINALUEET 2020-2021

 • Seurahengen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
 • Jäsenmäärän lisäys.
 • Valmennuksen ja olosuhteiden parantaminen nykyisestä.
 • Sosiaalisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen.
 • Budjettikurin ylläpito

 • LAJIT

  Seuran lajit, joissa toimintaa harjoitetaan, ovat jalkapallo ja futsal.

  TAVOITTEET

  Tavoitteena on kolmen suurimpaan jalkapalloseuraan Turussa. Tavoitteena on parantaa asemaamme sekä liikunnan harrastajien määrän että toiminnan laadun osalta. Sarjoissa, joissa menestys on jo tärkeämpää, pyrimme parantamaan vuoden 2019 saavutuksia.

  Kaikkien lajien osalta erityisesti pyrittävä turvaamaan riittävät harjoittelumahdollisuudet kaikille joukkueille. Yhteydenpito kaupunkiin on oltava tiivistä, jotta turvataan myös kunnolliset olosuhteet harjoittelu- ja ottelutapahtumille. Harjoitus- ja pelivuorojen maksujen kohtuullisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Nuorissa ikäluokissa tämä on erityisen tärkeää.

  Tavoitteena on myös lähentää suhdetta ja parantaa yhteistyötä kaikkien seuramme edustusjoukkueiden ja juniorijoukkueiden välillä.

  Seuran jäsenmäärä tavoite on nykyisen n. 450 jäsenen määrästä kausilla 2020-2022 lisätä jäsenmäärä, jotta saavutamme 500 jäsenen rajapyykin.