Vapaaehtoisten johtamisessa viestinnällä on ratkaiseva rooli. Se ratkaisee onnistumisen sen jälkeen, kun itse järjestelyt muuten hallitaan. Hyvä viestintä innostaa ja sitouttaa tehtäviin pystyviä toimijoita, jakaa vastuuta käytännössä ja ehkäisee tehtävien kasaantumista. Se tekee kaikille selväksi, kuka, missä ja millä tavalla urheiluseuran asioita valmistellaan ja ratkaistaan.

Jokaisen jäsenen tulee tietää, milloin ja millä perusteilla luottamustehtäviin valitaan ja miten tärkeisiin valintoihin voi vaikuttaa. Mitä useampi osallistuu keskusteluun, sitä todennäköisemmin löytyy myös sitoutuneita vapaaehtoisia, kun tarve on suurin. Seuratoiminnan avoimuus tukee jäsenhankintaa ja uusien aktiivien mukaantuloa. On tärkeää ottaa toimintaan osallistuvien yksilölliset vahvuudet huomioon. Jokainen ilahtuu, kun omat taidot huomataan ja henkilökohtaista työpanosta aidosti tarvitaan sekä arvostetaan.

Työnjako selväksi:

o kerro, mitä ja miksi tehdään

o kuvaa palkitseva tavoite

o kerro, miten se saavutetaan

o jaa tehtävät selkeisiin osiin o sovi, kuka vastaa mistäkin

o sovi myös aikataulusta

o sovi, mitä pulmatilanteissa tehdään

o kirjaa sovitut asiat o varmista, että asiat on ymmärretty

o kerro, mistä asiat voi tarkistaa

o kiitä ja innosta

Hyvä seuratiedote vastaa kysymyksiin:

o mitä tapahtuu?

o missä?

o milloin?

o miten?

o miksi?

o kuka järjestää?

o keneltä saa lisätietoja?

Miten tavoitat?