Handbollsföreningen ÅIFK rf VÅRMÖTESKALLELSE 13.6.kl 17.30
Julkaistu: 05.06.2023 20.58

Handbollsföreningen ÅIFK rf VÅRMÖTESKALLELSE 13.6.kl 17.30

Handbollsföreningen ÅIFK rf kallar till vårmöte tisdagen den 13.6.2023 kl 17.30

Plats: ÅIFK-kansliet Martinsgatan 5, andra våningen

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden enligt § 11:

1.Mötet öppnas

2.Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3.Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras

4.Föredragningslistan godkänns

5.Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs

6.Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7.Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant

8.Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.