BESTÄMMELSER FÖR KAMRATORGANISATIONENS EMBLEM M.M.

1. Föreningsmärke

IFK:s föreningsmärke finns i två utförande:
a) En sköld i blått och vitt med initialerna IFK i det diagonala vita fältet. Stiftelsedatum i det övre blå fältet och en fyruddig kamratstjärna i det nedre blå fältet. Datum och stjärna i guld, liksom ytterkonturen och begränsningslinjerna av det vita fältet.

b) Samma märke, men med respektive förenings namn i det vita fältet samt initialernaIFK i det övre blå fältet i stället för stiftelsedatum.


IFKCentralstyrelse äger märke b) som officiellt emblem och då med textenCENTRALSTYRELSEN i det vita fältet. Texten i föreningsmärket b) skall vara IFK i typsnitt Times New Roman fet och Föreningsnamnet i Univers (WN)tunn eller fet, beroende på namnets längd.

2.Tävlingsmärke
FK:s tävlingsmärke utgörs av:
a) En fyruddig blå, gul eller vit stjärna

b) Dräktmärke i samma utförande som föreningsmärke.

3. Flagga och fana.
IFK:s flagga är vit med blått och vitt kors. Korset har vit botten med blå kanter. I det övre inre fältet finns en blå fyruddig stjärna.
IFK:s flagga finns även som bordsflagga.
IFK:s fana har samma utseende som flaggan, men skall vara fäst vid stång.

1. IFK:s färger.
Färgerna i föreningsmärke, tävlingsmärke och flagga har följande beteckningar enligt svensk standard.
a)Blå RGB-skala R27, G43, B136, alternativt PMS reflex blå U
b)Guld
c)Gul RGB-skala R250, G207, B47, alternativt PMS reflex gul 80

5. Tävlingsdräkt.
IFK:s färger är blått och vitt. Därför skall tävlingsdräkten utformas i dessa färger, kompletterad men något av de båda fastställda tävlingsmärkena samt om möjligt ortnamnet.