Det traditionella Braheloppet 2021 kommer inte att kunna arrangeras under vårens lopp pga. rådande Corona-situation. Arrangörerna avvaktar och ser hur situationen utvecklas. Ett alternativ kunde vara att arrangera loppet i slutet av septembereller i början av oktober. Beslut fattas inom juni månad.

Braheloppet ei järjestetä keväällä 2021 Korona-pandemian takia. Vaihtoehtona pidetään juoksun järjestämistä syys-lokakuussa 2021. Päätös tehdään kesäkuussa 2021.