Åbo IFK:s värderingar

Åbo IFK är en svenskspråkig förening som även kan ha verksamhet på finska

Till vår uppfostringsverksamhet hör skapandet och upprätthållandet av goda seder.

Försäkra ungas utveckling såväl som spelare som människa

Förstärkandet av vänskap och kamratskap

Respekterandet av lagkamrater, motståndare, domare samt övriga aktörer inom idrottsvärlden

Uppmuntrande av barnen i deras intresse

Förebyggandet och värderandet av ett hälsosamt leverne samt skapandet av en drogfri miljö för intresset

Idrottsverksamheten eftersträvar, att uppmuntra till fortsatt, regelbundet och bestående motionsintresse

Åbo IFK:s grunduppgift

Åbo IFK är en tvåspråkig förening, vars uppgift är barns, ungas och vuxnas idkande av idrottsverksamhet.

Åbo IFK:s verksamhets tanke

Föreningens verksamhets tanke är att utveckla idrottare som individer samt lag, ge en möjlighet för alla att idka idrott på junior nivå och i samtliga livets skeden. Vår eftersträvan är att agera så, att föreningen är en bra plats för barn att växa upp i. Vi eftersträvar också att involvera föräldrarna i lag- och föreningsverksamheten efter deras förmåga och intresse.

ÅIFK är dom ungas fostrarförening. Föreningens verksamhet grundar sej på Idrottsförbundets samt FBF:s värden och principer. Däribland Sigill Förening, Alla Spelar programmet samt Fair Play värden.

Vi bör fungera så, att tillhöra ÅIFK är för barn och unga en värdefull och inspirerande erfarenhet som bildas till en viktig uppväxtmiljö vid sidan av familj, skola och kamrater.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Åbo IFK:n arvomaailma

Åbo IFK on kaksikielinen seura

Kasvatustoimintaamme kuuluu hyvien tapojen luominen ja ylläpitäminen

Varmistaa nuorten kehittyminen sekä pelaajana että ihmisenä

Ystävyyden ja kaveruuden vahvistaminen

Joukkuetovereiden, vastustajien, tuomareiden ja muiden urheilumaailmassa toimivien kunnioittaminen

Lasten kannustaminen heidän harrastuksessaan

Terveellisten elämäntapojen edistäminen ja arvostaminen sekä päihteettömän harrastusympäristön luominen

Urheilutoiminnalla pyritään innostamaan jatkuvan, säännöllisen ja pysyvän liikuntaharrastuksen säilymiseen

Åbo IFK:n perustehtävä

Åbo IFK on kaksikielinen seura, jonka tehtävänä on lasten, nuorten ja aikuisten urheilutoiminnan harjoittaminen.

Åbo IFK:n toiminta-ajatus

Seuramme toiminta-ajatuksena on kehittää urheilijoita sekä yksilönä että joukkueena, antaa kaikille mahdollisuuden urheilun harrastamiseen juniori iästä aina elämän kaikissa vaiheissa. Pyrimme toimimaan niin, että seura on lapselle hyvä paikka kasvaa. Vanhemmat pyritään saamaan mukaan joukkue- ja seuratoimintaan omien kykyjensä ja innostuksensa mukaan.

ÅIFK on nuorten kasvattajaseura. Seuran toiminnassa noudatetaan Urheiluliiton, sekä SPL:n arvoja ja periaatteita. Kuten Sinetti Seura, Kaikki Pelaa ohjelma sekä Fair Play arvoja.

Meidän tulee toimia niin, että ÅIFK:hon kuuluminen on lapselle ja nuorelle arvokas ja innostava kokemus ja josta muodostuu tärkeä kasvuympäristö perheen, koulun ja kavereiden rinnalle.