Talviolosuhteet riittämättömät
Julkaistu: 22.06.2022 11.09

Talviolosuhteet riittämättömät

Jalkapallon harrastamiseen sijoitetun sosiaalisen pääoman tuotto Suomessa oli UEFA SROI -mallinnuksen mukaan 1,96 miljardia euroa vuonna 2021. Turussa pelkästään neljän seuran (FC Inter, TPS, TuNL ja ÅIFK) tuottama kokonaisarvo oli 30,45 miljoonaa euroa.

Mallinnuksen ulkopuolelle jää vielä noin 1 600 pelaajaa useassa eri seurassa, joten todellinen arvo on vielä selkeästi viime kesänä julkistettua suurempi.

Turkulaisseurojen tulokset on laskettu vuoden 2019 lukujen mukaan. Tällä hetkellä turkulaisissa jalkapalloseuroissa pelaa hieman alle 5 000 rekisteröityä pelaajaa. Tuon luvun päälle tulee lisäksi iso joukko muuten jalkapalloa, vaikkapa vain kuntoilumielessä ilman seuraa, pelaavia harrastajia.

Jalkapalloseurat ovat huolissaan seuranneet Turun liikuntapaikkaverkkosuunnitelmia erityisesti jalkapallon talviharjoitteluolosuhteiden osalta. Tunnettu tosiasia on, että Impivaaran pieni jalkapallohalli on tullut tiensä päähän ja uusi halli tarvitaan.

Paitsi että yksi uusi halli ei riitä, kun koko ajan kasvaneelle harrastajamäärälle ei enää pitkään aikaan ole ollut riittävästi talviharjoittelutiloja Turussa.

Tällä hetkellä Turussa on hämmentävän vähän, ja täysin riittämättömästi, kunnallisia jalkapallon talviolosuhteita; yksi (vajaamittainen) halli ja yksi lämmitettävä tekonurmikenttä.

Seurat haluavat tuoda päättäjille selkeästi esiin ajatuksiaan nykytilanteesta ja tulevista tarpeista, jotta turkulaiset lapset ja nuoret voivat jatkossakin harrastaa kaupungin suurinta lajia, ja jotta seurat voivat avustaa yhteiskuntaa mittavilla taloudellisilla hyödyillä, kuten UEFA SROI -mallinnus osoittaa. Näitä ajatuksia ovat:

1) Turkuun tarvitaan yksi uusi täysimittainen, julkisin varoin rakennettava halli Impivaaran käytöstä poistuvan hallin tilalle. Halli tulee rakentaa helposti saavutettavaan paikkaan, esimerkiksi Impivaaraan tai Kupittaalle.

2) Toisen hallin suunnittelu tulee aloittaa välittömästi.

3) Kaupungin tulee tukea seuroja niiden omissa halli- ja kenttähankkeissa.

4) Nykyistä Impivaaran hallia käyttää myös moni muu palloilulaji. Niidenkin olosuhdetarpeet tulee huomioida.

5) Harrastajamäärältään selvästi kaupungin suurimman lajin talviolosuhteita kaupunki ei voi ulkoistaa vain yksityisiksi tai seurojen hankkeiksi.

6) Harrastamisen hinta-asia on tärkeä; olosuhdekustannukset perheille tulee pitää kurissa.

Edellä mainittuja jalkapalloseurojen ajatuksia tukee Turun Sanomissa 19.5. julkaistussa jutussa ”Nuoret harrastamaan Islannin opein” yläkoululaisille, toisen asteen opiskelijoille ja seuroille tehty kysely. Sen mukaan ”kyselyissä suurimpia harrasteiden väistämistä aiheuttavia tekijöitä ovat olleet kustannukset, sijainti, kulkemiseen käytettävä aika ja liika tavoitteellisuus”.

turkulaisten jalkapalloseurojen puolesta

Jouni Koivuniemi

aluepäällikkö, Suomen Palloliitto