Lasse Bäckman fortsätter som fotbollsföreningens ordförande
Julkaistu: 16.06.2022 10.05

Lasse Bäckman fortsätter som fotbollsföreningens ordförande

Fotbollsföreningen ÅIFK rf har hållit årsmöte måndagen den 13.6.2022. Årsmötet återvalde Lasse Bäckman som ordförande för den nya perioden. Av styrelsemedlemmarna hade Minna Palo, Tanja Korhonen och Kim Friman meddelat att de önskar avgå. Päivi Rantanen återvaldes för perioden 2022-2023. Ny styrelsemedlem är Erkka Saaristo som valdes på två år, dvs 2022-2023. Gurli Gardberg och Minna Lindell valdes vid förra årsmötet för mandatperioden 2021-2022.

Föreningen tackar de avgående styrelsemedlemmarna för det stora arbete som gjorts föreningen till fromma. Samtidigt önskar vi den nya styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet för ÅIFK!

"En gång kamrat, alltid kamrat"