ÅIFK delade ut förtjänsttecken åt Thomas Sandberg
Julkaistu: 04.12.2023 13.14

ÅIFK delade ut förtjänsttecken åt Thomas Sandberg

Centralidrottsföreningen ÅIFK hade glädjen och äran att lördagen den 2.12.2023 kunna dela ut både guld- och silver förtjänsttecken som belöning för stora förtjänster föreningen till fromma. Belöningstillfället arrangerades i föreningens klubblokal och stämningen var både hjärtlig och tacksam. Centralidrottsföreningens ordförande Anne Norström framhöll i sitt tal till de belönade att förtjänsttecknet är ett uttryck för den stora tacksamhet som föreningarna känner och ett tack för de otaliga timmar frivilligarbete som dessa personer i så många år gjort för sin förening.

Guldmärke

Thomas Sandberg från Friidrottsföreningen ÅIFK rf erhöll guldmärket. Till hans meriter hör att han har tävlat för ÅIFK sen han var barn, 36 sommarsäsonger totalt. Han har också under dessa 36 år hunnit med att sitta i föreningens styrelse 13 år och även nu aktiv styrelsemedlem. Han är fortsättningsvis aktiv vuxenidrottare,och tränare. Bland hans tävlingsmeriter kan nämnas 16 FM-medaljer, samt en finalplats i World Masters Athletics Championships 2022.


Centralidrottsföreningen ÅIFK r.f.:s förtjänstecken har instiftats för att belöna personer som föreningen önskar hedra för utomordentligt stora förtjänster (tecken i guld) föreningen till fromma eller stora förtjänster (tecken i silver) föreningen till fromma. För belöning med tecken i guld förutsätts att personen verkat som aktiv i minst 25 år. För belöning med tecken i silver förutsätts att personen verkat i minst 10 år som aktiv.

Centralidrottsföreningen ÅIFK rf, Fotbollsföreningen ÅIFK rf, Friidrottsföreningen ÅIFK rf och Handbollsföreningen ÅIFK rf framför sina varmaste gratulationer och stort tack till alla belönade!