Friidrottsföreningen ÅIFK Vårmöte onsdag 14.6 kl 17.30
Julkaistu: 07.06.2023 22.00

Friidrottsföreningen ÅIFK Vårmöte onsdag 14.6 kl 17.30

Friidrottsföreningen Åifk rf kallar till vårmöte onsdag 14.6.2023 kl 17.30.

Plats: Åifk-kansliet, Martinsgatan 5

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

Val av ordförande , sekreterare och protokolljusterare för mötet.

Mötets behörighet.

Presentation av föreningens årsberättelse samt fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.