Nya styrelsemedlemmar i Friidrottsföreningen
Julkaistu: 03.12.2020 00.00

Nya styrelsemedlemmar i Friidrottsföreningen

Friidrottsföreningen ÅIFK rf höll höstmöte onsdag 2.12. via Zoom. På agendan var bl.a. val av ny styrelseordförande för 2021 och nya ledamöter i styrelsen för 2021-2022. Glädjande många hade möjlighet att delta i mötet.

Joakim Björklund valdes till ny ordförande för friidrottens styrelse och Pia Lax-Lehtelä valdes in som ny ledamot i styrelsen. Niklas Fieandt omvaldes och fortsätter således även följande period i styrelsen, vilket ger kontinuitet i styrelsearbetet. Då stadgarna tillåter upp till 5 ledamöter beslöt mötet att ännu försöka få med ytterligare 1-2 nya ledmöter. Styrelsen gavs mandat att kontakta potentiella nya styrelsemedlemmar. Den nya styrelsen sammanträder till sitt första möte i mitten av januari 2021.

Styrelsemedlemmarna Stefan Olofsson, Melina Johansson, Thomas Sandberg och Susanne Walls hade meddelat att de inte ställer upp för nyval. Friidrottsföreningen ÅIFK tackar alla avgående styrelsemedlemmar för ett långt och anmärkningsvärt arbete friidrottsföreningen till fromma!

Medlemsavgiften fastställdes till:

140€ för nybrjargruppen (60 minuter tisdagar), 170€ för litet längre hunna unga utövare (90 minuter tisdagar), 240€ för de längre hunna (2 träningar i veckan á 90 min)

Sista träningarna före jul iträffar vecka 50 (tisdag 8.2. och torsdag10.12)

Prisutdelning sker tisdag 8.12. med start kl 18.30. Bl.a. utdelas Friidrottens vandringspokaler till en flicka och en pojke som aktivt deltagit i träningarna. Toves pris tillfaller den som har flesta tävlingsstarterna för 2020 och dessutom premieras idrottare som uppnått A-, B- eller C-nivå i årets tävlingar. Alla idrottare som deltagit i verksamheten 2020 premieras med en ÅIFK.plakett. Pga. Corona-läget kommer prisutdelningen att ske endast i närvaro av idrottarna - utomhus. Det betyder att även de yngsta är klara litet för kl 19. Alla grupper slutar alltså samtidigt på tisdag.

Träningarna startar på nytt efter Trettondagen dvs. vecka 2/2021 (tisd. 12.1. och torsd. 14.1.). Om epidemisituationen förbättrats hoppas vi att då kunna börja träna inomhus i Kuppis idrottshall, men vi informerar föräldrarna före januari-träningarna.