HF ÅIFK kallar till vårmöte onsdagen den 15.6.2022 kl. 18.00
Julkaistu: 01.06.2022 14.55

HF ÅIFK kallar till vårmöte onsdagen den 15.6.2022 kl. 18.00

Handbollsföreningen ÅIFK rf kallar till vårmöte onsdagenm den 15.6.2022 kl 18.00.

Plats: ÅIFK-kansliet Martinsgatan 5, andra våningen

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden enligt § 11:

1.Mötet öppnas

2.Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3.Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras

4.Föredragningslistan godkänns

5.Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs

6.Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7.Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant

8.Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.