Idrottaren och idrottarens föräldrar förbinder sig att följa föreningens regler samt att inom utsatt tid erlägga de betalningar som hänför sig till föreningens verksamhet. Föreningen har rätt att förbjuda deltagande i verksamheten om idrottaren eller målsman inte följer överenskomna regler eller om inte föreningens avgifter är planenligt betalda.

Säsongen 2023-2024 startar 1.7.2023. och slutar 30.6.2024.

Idrottarens föräldrar eller 15 år fylld idrottare bör godkänna Jopox då man loggar in för första gången. Registerbeskrivningen finns beskriven i Jopox. Mera info fås av laggledaren eller verksamhetsledaren.

Medlemsavgiften faktureras i 1-3 rater beroende på medlemsavgiftens storlek. Raterna faktureras i augusti 2023, oktober 2023 och  januari 2024. Medlemsavgiften fastställs av föreningens styrelse och finns angiven på föreningen hemsida www.aifk.fi/kasipallo.

Urheilija ja urheilijan vanhemmat sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittamaan yhdistyksen toimintaan liittyvät maksut säädetyssä ajassa. Yhdistyksellä on oikeus kieltää osallistuminen toimintaan, jos urheilija tai huoltaja ei noudata sovittuja sääntöjä tai jos yhdistyksen maksuja ei ole suoritettu suunnitellusti.

Kausi 2023-2024 alkaa 1.7.2023. ja päättyy 30.6.2024.

Urheilijan vanhempien tai 15-vuotiaan urheilijan tulee hyväksyä Jopox ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä. Rekisterin kuvaus on kuvattu Jopoxissa. Lisätietoja saat joukkueenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta.

Toimintamaksu laskutetaan 1-3 erässä. Lisää tietoa seuran hallituksen vahvistetuista toimintamaksuista löydät kotisivuiltamme: www.aifk.fi/Kasipallo. Erät laskutetaan elokuussa, lokakuussa ja tammikuussa.