ÅIFK:n jalkapallon uusi valmennusorganisaatio on nyt valmis!
JalkapalloJulkaistu: 18.06.2024 10.00

ÅIFK:n jalkapallon uusi valmennusorganisaatio on nyt valmis!

ÅIFK on palkannut ikäkausivalmentajakseen 1.11.2024 alkaen P9 ja P10 ikäluokkiin Jasperi Niemisen. Jasperi täydentää jo aikaisemmin uutisoidut rekrytoinnit: Merdan Mahmud, junioripäällikkö ja Jussi Pajuniemi, Ikäkausivalmentaja P7 ja P8. Seuran valmennuspäällikkönä jatkaa Jarkko Tallqvist.

Jasperi Nieminen on 31 v. turkulainen jalkapallovalmentaja. Hän siirtyy ÅIFKn kokoaikaiseen palvelukseen työelämästä 15.10.2024, kahden vuoden sopimuksella. Tällä hetkellä hän valmentaa Kaapossa ja aikaisempaa valmennuskokemusta on TPS:n organisaatiosta. Jasperi aloittaa virallisesti P9 ja P10 joukkueiden vastuuvalmentajana 1.11.2024.

” Me saamme Jasperista innostavan nuoren valmentajan meidän P9 ja P10 ikäluokille. Jasperin vastuulle tulee ikäluokkien toiminnan johtaminen kentällä ja sen ulkopuolella. Jasperilla on takana vankka pelaajatausta, josta on varmasti hyvä ammentaa osaamista tulevaan työnkuvaan. Saamme samalla Jasperin koulutusputkeen, jonka olemme suunnitelleet yhdessä hänen kanssaan. Siihen sisältyy syventäviä ikäluokkakohtaisia koulutuksia sekä UEFA C. Olen erittäin innoissani, että saatiin Jasu meille töihin. Tervetuloa tähän hienoon seuraan!” toteaa valmennuspäällikkö Jarkko Tallqvist.

Uusi valmennusorganisaatio valmennuspäällikön tiivistämänä

”Minulla on käynnissä jo kuudes vuosi seuran valmennuspäällikkönä. Ehkä juuri siksi tämä panostus minkä seura on tehnyt valmennuspuolelle, tuntuu erityisen hyvälle ja motivoivalle. Ensimmäistä kertaa ÅIFK:ssa meillä on ammattivalmennus nuorimmista lapsista P10 ikäluokkaan asti. Panostukset pelaajapyramidin nuorempien päähän ovat mielestä erittäin oikeita ja mahdollistavat myös seuran elinvoimaisuuden tulevaisuudessa”, kertoo Tallqvist.

Perhefutis 3-5v. ja P/T6 ➔ junioripäällikkö Merdan Mahmud

P7 ja P8 ➔ ikäkausivalmentaja Jussi Pajuniemi

P9 ja P10 ➔ ikäkausivalmentaja Jasperi Nieminen

Junioripäällikkö Merdan Mahmud on ikäluokkavalmentajien lähiesimies ja vastaa lisäksi koko seuran tyttöpuolen joukkueista ja heidän valmentajistaan.

Valmennuspäällikkö Jarkko Tallqvist vastaa poikapuolen joukkueista ja valmentajista P11 ikäluokasta ylöspäin. Tallqvist vastaa myös seuran urheilullisesta linjasta sekä valmentaa Miesten edustusjoukkuetta.


ÅIFK:s nya fotbollstränarorganisation är nu klar!

ÅIFK har anställt Jasperi Nieminen som sin ålderstränare från 1 november 2024 för åldersklasserna P9 och P10. Jasperi kompletterar de tidigare aviserade rekryteringarna: Merdan Mahmud, juniorchef och Jussi Pajuniemi, ålderstränare P7 och P8. Jarkko Tallqvist fortsätter som klubbens tränarchef.

Jasperi Nieminen är en 31-årig fotbollstränare från Åbo. Han övergår till ÅIFK:s heltidstjänst från arbetslivet den 15 oktober 2024 med ett tvåårskontrakt. Han tränar för närvarande i Kaapo och har tidigare tränarerfarenhet i TPS-organisationen. Jasperi börjar officiellt som ansvarig tränare för P9- och P10-lagen den 1 november 2024.

"Vi kommer att få en inspirerande ung ansvarig tränare i Jasper för våra P9 och P10 åldersgrupper. Jasper kommer att ansvara för åldersgruppernas aktiviteter på och utanför planen. Jasper har en gedigen spelarbakgrund bakom sig, som han säkert kan hämta nyttig kunskap ifrån för sin framtida arbetsbeskrivning. Samtidigt får vi in Jasper i det skolningsprogrammet som vi har planerat tillsammans med honom. Det inkluderar djupgående åldersgruppsspecifik träning samt UEFA C. Jag är väldigt glad över att vi fick Jasu att arbeta för oss. Välkommen till denna fantastiska förening!!" säger huvudtränaren Jarkko Tallqvist.

Nya tränarorganisationen sammanfattad av tränarchefen

”Jag är redan inne på mitt sjätte år som klubbens tränarchef. Kanske är det just därför den här insatsen klubben gjort på tränarsidan känns extra bra och motiverande. För första gången i ÅIFK har vi professionell coachning för de yngsta barnen upp till P10-åldern. Jag tror att satsningarna på spelarpyramidens yngsta är väldigt rätt och kommer även möjliggöra klubbens livskraft i framtiden, säger Tallqvist.

Familjefotboll 3-5 år och P/T6 ➔ juniorchef Merdan Mahmud

P7 och P8 ➔ Åldersgrupptränare Jussi Pajuniemi

P9 och P10 ➔ Åldersgrupptränare Jasperi Nieminen

Juniorchefen Merdan Mahmud är närmaste handledare för åldersgruppstränarna och ansvarar även för hela klubbens flicklag och deras tränare.

Tränarchef Jarkko Tallqvist ansvarar för pojklagen och tränare från åldersgruppen P11 och uppåt. Tallqvist är även ansvarig för klubbens idrottslinje och tränar Herrarnas representationslag.