​Lapsella on oikeus turvalliseen joukkueeseen / Barnet har rätt till ett tryggt lag
JalkapalloJulkaistu: 14.06.2024 09.00

​Lapsella on oikeus turvalliseen joukkueeseen / Barnet har rätt till ett tryggt lag

ÅIFK:n jalkapallotoiminnan keskiössä on turvallinen tukikohta, eli turvallinen joukkue ja seura. Ajatus turvapaikasta kuvaa luotettavien aikuisten luoman joukkueen roolia pienen pelaajan elämässä. Joukkue tarjoaa lapselle turvallisen perustan, jossa lapsi voi rohkeasti tutkia omia jalkapalloilullisia ja sosiaalisia taitoja. Me ÅIFK:ssa sitoudumme aikuisina tukemaan lasta kehittämään omia taitojaan pallon ja muiden pelaajien kanssa.

Me haluamme kannustaa lasta ottamaan oppimisen riskejä, jossa lapsi saattaa kokea riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunteita. Me harjoittelemme aikuisina näkemään joukkueessa tapahtuvia tilanteita lapsen silmin. Me haluamme luoda seurakulttuuria, jossa aikuisen läsnäolo ja saatavuus tarjoavat lapselle rauhaa ja tukea, mikä edistää heidän turvallisuuden tunnetta ja itsevarmuutta yksilö- ja joukkuepelaamisen taitojen kehittymisessä. Lapsi saa meillä säännöllisen joukkuetoiminnan harjoittelun avulla oppia jalkaopallotaitojen lisäksi itseluottamusta, empatiaa ja tunteiden hallintaa. Lapsi joutuu jakamaan huomiota muiden kanssa ja tämä auttaa lasta ymmärtämään, että myös muilla lapsilla on samanlaisia tarpeita.

Me aikuiset muodostamme joukkueessa oman tiimin, jolloin me osaamme vastata laajemmalla rintamalla lapsen tarpeisiin. Kun me olemme tarvittaessa läsnä, he sisäistävät saatavuuden. Tämä vaikuttaa heidän odotuksiinsa itsestään ja heidän kykyynsä muodostaa yhteistoimintaan perustuvia ihmissuhteita elämänsä aikana. Joukkueen luoma turva korostaa huolehtivan ja johdonmukaisen aikuinen-lapsi -suhteen merkitystä myös lapsen joukkueen ulkopuolella tapahtuvalle kehitykselle.

Meidän turvapaikka-ajattelu korostaa turvallisten aikuisten merkitystä lapsen itsetuntemukselle ja kehittyvälle kyvylle navigoida ja menestyä jalkapallon maailmassa. Lapselle on ÅIFK:ssa oikeus olla joukkueen turvassa. Siksi meidän aikuisten tehtävänä on kehittää sellaista toimintaa, joka on vaativaa, rajoitettua ja säännöllistä, mutta silti hauskaa ja turvallista. Tärkeintä on luoda yhteisöllinen konteksti, jossa lapsella on olemassa oikeus aikuisen ja toisen pelaajan läsnäolevaan turvaan, kun hän sitä tarvitsee.

Etsitkö lapsellesi (5. ikävuodesta eteenpäin) turvallista jalkapalloseuraa?

Tervetuloa tutustumaan ÅIFK:n jalkapallotoimintaan 21.8. klo 18.30-20 Braheskolaniin, Valtaojantie 27.

Tilaisuudessa myös ”lapsiparkki”.

Ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä.

Terv, Jussi Pajuniemi

ÅIFK- vastuuvalmentaja P7–P8

”ÅIFK – Koko kylä kasvattaa


Kärnan i ÅIFK:s fotbollsverksamhet är en trygg bas, alltså ett tryggt lag och förening. Tanken om ett tryggt ställe beskriver den roll laget, skapat av pålitliga vuxna, spelar i barnets liv. Laget ger barnet en trygg grund där barnet kan modigt utforska sina fotbolls- och sociala färdigheter. Vi i ÅIFK åtar oss som vuxna att stödja barnet i att utveckla sina färdigheter med bollen och med andra spelare.

Vi vill uppmuntra barnet att utmana sig själv, så att barnet kan stöta på känslor av otillräcklighet och oduglighet. Vi övar oss som vuxna på att se situationer i laget genom barnets ögon. Vi vill skapa en föreningskultur där vuxnas närvaro och tillgänglighet ger barnet lugn och stöd, vilket främjar dess känsla av trygghet och självförtroende i utvecklingen av individuella och gruppfärdigheter. Genom regelbunden lagverksamhet får barnet, förutom fotbollsfärdigheter, även lära sig självförtroende, empati och känslokontroll. Barnet måste lära sig att dela uppmärksamheten med andra, vilket hjälper barnet att förstå att även andra barn har likadana behov.

Vi vuxna bildar ett eget team inom laget, vilket gör att vi kan svara på barnets behov på bred front. När vi ständigt är närvarande vid behov, så lär de sig att vi finns där för dem. Detta påverkar deras förväntningar på sig själva och deras förmåga att skapa samverkande relationer under hela sitt liv. Den trygghet som laget skapar betonar betydelsen av en trygg och konsekvent vuxen-barn -relation även för utvecklingen utanför barnets lag.

Vår tanke om ett tryggt ställe lyfter fram betydelsen av trygga vuxna för barnets självkännedom och förmågan att navigera och lyckas i fotbollens värld. Hos ÅIFK har barnet rätt att vara trygg i laget. Därför är vår uppgift som vuxna att utveckla en verksamhet som är krävande, strukturerad och regelbunden, men på samma gång rolig och säker. Det viktigaste är att skapa en gemenskap där barnet har rätt till trygga vuxna och andra spelare finns där när hen behöver det.

Söker du en trygg fotbollsförening för ditt barn (från 5 års ålder och uppåt)?

Välkommen att bekanta dig med ÅIFK fotbollsverksamhet den 21 augusti kl. 18.30-20 i Braheskolan, Djupdikesvägen 27.

På plats finns även barnpassning (inte spädbarn).

Anmälan sker via denna länk.

Hälsningar, Jussi Pajuniemi

ÅIFK huvudtränare P7–P8

”ÅIFK – Det krävs en hel by för att fostra ett barn”