ÅIFK delade ut förtjänsttecken
SeuraJulkaistu: 03.12.2023 10.43

ÅIFK delade ut förtjänsttecken

Centralidrottsföreningen ÅIFK hade glädjen och äran att igår lördagen den 2.12.2023 kunna dela ut både guld- och silver förtjänsttecken som belöning för stora förtjänster föreningen till fromma. Belöningstillfället arrangerades i föreningens klubblokal och stämningen var både hjärtlig och tacksam. Centralidrottsföreningens ordförande Anne Norström framhöll i sitt tal till de belönade att förtjänsttecknet är ett uttryck för den stora tacksamhet som föreningarna känner och ett tack för de otaliga timmar frivilligarbete som dessa personer i så många år gjort för sin förening.

Guldmärke

Thomas Sandberg från Friidrottsföreningen ÅIFK rf erhöll guldmärket. Till hans meriter hör att han har tävlat för ÅIFK sen han var barn, 36 sommarsäsonger totalt. Han har också under dessa 36 år hunnit med att sitta i föreningens styrelse 13 år och även nu aktiv styrelsemedlem. Han är fortsättningsvis aktiv vuxenidrottare,och tränare. Bland hans tävlingsmeriter kan nämnas 16 FM-medaljer, samt en finalplats i World Masters Athletics Championships 2022.

Centralidrottsföreningen ÅIFK ordföranden Anne Norström och Thomas Sandberg.

Silvermärke

Heidi Perho har en lång karriär som både aktiv spelare, även som landslagsspelare, och tränare i ÅIFK. Heidi har under många år varit en av de ledande krafterna inom dam-och flickhandbollen i ÅIFK och fortsätter ännu som aktiv tränare i B-flickornas lag. Heidi var länge medlem av juniorgruppen som stött och handlett nya tränare genom åren. Hon har dessutom varit en stöttepelare under Beach Cup där antalet frivilliga timmar aldrig räknats.

Centralidrottsföreningen ordförande Anne Norström och Heidi Perho.

VIlle Perho och Matias Laine, Handbollsföreningen ÅIFK rf, började sina handbollskarriärer i IFK som 6-7 åringar i IFKs bollskola som nuförtiden kallas Bollskoj. De spelade tillsammans som juniorer med många juniormedaljer under åren. Efter ett 'snedsprång' till Tyskland och HC Dennis, där båda vunnit bla. FM- guld återkom båda till föreningen där de som Oldboys erhöll silver 2016. Bägge har dessutom fungerat, och fungerar ännu, som aktiva tränare i föreningen och sålunda var bägge på matchresa denna lördag. Ville Perho har fungerat som Handbollsföreningens ordförande i många år och Matas Laine har axlat vice-ordföranderollen i många år.

Minna Palo, Fotbollsföreningen ÅIFK rf, har under många år fungerat som lagledare både inom klubbens dam- och flicklag. Otaliga är de flick- och damspelare som hon har lotsat och stött genom åren. Minna har dessutom i flera år suttit med i föreningen styrelse och där även aktivt jobbat för flick- och damfotbollen.

Fotbollsföreningen ordförande Lasse Bäckman och Minna Palo.

Päivi Rantanen, Fotbollsföreningen ÅIFK rf, har fungerat som aktiv lagledare ända sedan hennes son som 12-åring kom med i klubben. Päivi har dessutom i flera år varit medlem av föreningens styrelse och har även suttit med i CF-styrelsen. Inom klubben har hon i flera år haft ansvar för Jopox-uppdateringarna. Päivi har även aktivt varit med och startat klubbens ÅIFK2-lag för herrar.

Fotbollsföreningens ordförande Lasse Bäckman och Päivi Rantanen

Centralidrottsföreningen ÅIFK r.f.:s förtjänstecken har instiftats för att belöna personer som föreningen önskar hedra för utomordentligt stora förtjänster (tecken i guld) föreningen till fromma eller stora förtjänster (tecken i silver) föreningen till fromma. För belöning med tecken i guld förutsätts att personen verkat som aktiv i minst 25 år. För belöning med tecken i silver förutsätts att personen verkat i minst 10 år som aktiv.


Centralidrottsföreningen ÅIFK rf, Fotbollsföreningen ÅIFK rf, Friidrottsföreningen ÅIFK rf och Handbollsföreningen ÅIFK rf framför sina varmaste gratulationer och stort tack till alla belönade!