​Idrott ska få flyktingar att känna sig välkomna i Åbo
SeuraJulkaistu: 09.12.2022 14.11

​Idrott ska få flyktingar att känna sig välkomna i Åbo


Åifk ordnar, tillsammans med Finlands Svensk Idrott och Finlands Humanistiska Yrkeshögskola, ett idrottsevenemang för barn och ungdomar (7-18år) med flykting- och/eller invandrarbakgrund och deras familjer i Samppalinna bollhall onsdagen den 14.12 klo 18-20.

"Nu i dessa tider är det viktigt att idrotten bidrar med hopp och det känns meningsfullt att göra insatser för att öka välbefinnandet hos de flyktingar som anländer till Åbo".

- Henrika Backlund (Finlands Svenska Idrotts generalsekreterare)

I projektet WELLcome - Wellbeing and integration through sports, utvecklas innovativa och effektiva verksamhetsmodeller inom idrottssektorn, för att integrera och engagera flyktingar i samhället med hjälp av idrott. Inom projektet utvecklar Finlands Svenska Idrott (FSI) och Finlands Humanistiska Yrkeshögskola (Humak), tillsammans med idrottsföreningar och mottagningscentraler i Finland, möjligheterna till idrott för barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

I projektet erbjuds också aktörerna i föreningarna (så som ledningen, tränare, lagledare och frivilliga) möjlighet att öka sitt kunnande i främjande av mångfald. De första utbildningstillfällena för Åifks tränare går av stapeln på våren 2023.

Som pilotidrottsförening i projektet fungerar ÅIFK, som är en tvåspråkig idrottsförening i Åbo med över 600 idrottare i sin verksamhet inom fotboll, handboll och friidrott.

“Vi har sedan tidigare erfarenhet av integrering av asylsökanden, både barn och vuxna, och det som vi speciellt ser fram emot är att ÅIFK via projektet får konkreta redskap i form av utbildning av både våra tränare och andra funktionärer som hjälper oss att bättre ta hand om och integrera nya medlemmar i vår verksamhet.”, konstaterar föreningens verksamhetsledare Lena Hindström-Pesu.