Friidrottsföreningen ÅIFK rf håller Höstmöte 14.12.2021 kl. 17.30
YleisurheiluJulkaistu: 30.11.2021 15.38

Friidrottsföreningen ÅIFK rf håller Höstmöte 14.12.2021 kl. 17.30

KALLELSE till Friidrottsföreningen ÅIFK rf:s

HÖSTMÖTE tisdag 14.12.2021 kl. 17.30

Plats: Ravintola Olé, Veritas-stadion, 3 vån.

1. Mötets öppnande och val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet

2. Mötets behörighet

3. Val av styrelseordförande för inkommande verksamhetsår 1.1.-31.12.2022

4. Val av styrelseledamöter i stället för de avgående för perioden 2021 - 2022 (2 år).

Joakim Björklund, Niklas Fieandt, Pia Lax-Lehtelä är valda för 2021-2022. Ytterligare 1-2 styrelseledamöter borde utses för 2022-2023.

5. Val av verksamhetsgranskare och suppleant

Regina Strandberg som ordinarie verksamhetsgranskare och Bengt Sandberg som suppleant är valda för åren 2021 - 2022.

6. Fastställande av föreningens verksamhetsbudget och medlemsavgift för inkommande verksamhetsår

Styrelsens förslag till budget samt medlemsavgifter presenteras

7. Mötets avslutande

Efter avslutat höstmöte ca 18.30 följer premiering av juniorerna samt servering av glögg,kaffe,bulle till både idrottare och föräldrar.