ÅIFK Fotbollens samhälleliga värde 4,7 miljoner euro i året
JalkapalloJulkaistu: 21.06.2021 12.40

ÅIFK Fotbollens samhälleliga värde 4,7 miljoner euro i året

År 2019 blev Finland ett av de länder där UEFA SROI -modellen genomfördes i samarbete med Europeiska fotbollsförbundet (UEFA).SROI innebär Social avkastning på investeringen. UEFA SROI-modellen uppdaterades 2020 och är ett verktyg för att mäta den sociala avkastningen på investerat kapital i fotboll. I utvecklingsarbetet av verktyget har tex Världshälsoorganisationen WHO, Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU och Institutet för hälsa och välfärd THL deltagit. Det finns en stark kompetens och forskningskunskap i bakgrunden.

Experter och forskningsdata har använts i stor utsträckning i modelleringen och för första gången kan värdet av finsk fotboll verifieras. Den årliga sociala effekten av fotboll i Finland är 1,25 miljarder euro. I Finland har 136 000 registrerade spelare beaktats i beräkningen.

På lokal nivå började modellering introduceras i slutet av 2020 genom pilotklubbar. År 2021 har cirka 40 klubbar varit involverade i SROI-programmet, från Åbo klubbarna FC Inter, TPS, Turun Nappulaliiga och Fotbollsföreningen ÅIFK.

- Modellen är ett viktigt instrument i syfte att påverka fotboll på både nationell och lokal nivå. Sådana verktyg behövs, för nu kan vi äntligen berätta och beskriva våra aktiviteter och deras effektivitet i form av siffror. Det är väldigt viktigt att modelleringsverktyget nu är tillgängligt för klubbar. Vi kan tydligt påvisa tex klubbens samhälleliga värde, vilket tydligt beskriver vikten av vårt arbete i klubben, säger Lena Hindström-Pesu, verksamhetsledare för ÅIFK.

Den totala sociala avkastningen på 4,7M€ fördelas i ÅIFK enligt följande:

  • besparingar inom hälso- och sjukvården som genereras av klubbens aktiviteter 1,22M€
  • sociala förmåner som volontärarbete, utbildningsresultat, förebyggande av isolering bland barn och unga samt minskning av brott 0,769M€
  • den direkta ekonomiska påverkan på samhället i form av hobbyavgifter, inkomster relaterade till faciliteter och arbetstillfällen 2,7M

ÅIFK Pressmeddelande 21.6.2021.pdf

Vuonna 2019 Suomesta tuli yksi maista, jossa yhteistyössä Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kanssa toteutettiin UEFA SROI* -mallinnus. *(Social Return on Investment). UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnusta tarkennettiin 2020. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua tietoa. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Jalkapallon vuotuinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa. Suomessa laskelmassa on huomioitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa. Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön, mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta 2020 pilottiseurojen kautta. 2021 n. 40 seuraa on ollut mukana SROI-tutkimuksessa, Turun alueelta FC Inter, TPS, Turun Nappulaliiga ja Fotbollsföreningen ÅIFK.

– Mallinnus on jalkapallolle sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla merkittävä asia ja vaikuttamisen työkalu. Tällaisia työkaluja on kaivattu, sillä nyt pystymme vihdoin kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden muodossa. On todella hienoa, että mallinnustyökalu on nyt seurojen käytössä. Pystymme osoittamaan seuran taloudellista vaikuttavuutta, joka selkeästi kuvaa tekemämme työn ja seuran merkitystä, toteaa ÅIFK:n toiminnanjohtaja Lena Hindström-Pesu.

-Summassa huomioidaan seuran toiminnan terveydenhuoltoon tuottamat säästöt, sosiaaliset hyödyt kuten vapaaehtoistyö, koulutustulokset, syrjäytymisen ehkäisy ja rikollisuuden lasku. Summan muodostavat myös suorat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle harrastemaksujen, olosuhderakentamiseen liittyvinä tuottoina ja työpaikkoina. Kokonaispotti 4,7M€ on merkittävä panostus yhteiskuntaan, korostaa jalkapalloseuran puheenjohtaja Lasse Bäckman.

ÅIFK:n osalta 4,7 miljoonan euron sosiaalinen tuotto jakaantuu alla kuvatulla tavalla sosiaalisten hyötyjen, terveydenhuollon säästöjen ja taloudellisten vaikutusten välillä.

ÅIFK Lehdistötiedote 21.6.2021.pdf