ÅIFK peruuttaa ulkomaan turnausmatkat ja tehostaa toimia koronaviruksen leviämistä vastaan
12.3.2020 8:48 Uutiset / Pääsivusto

ÅIFK toimii ennakoivasti koronaviruksen leviämistä vastaan | ÅIFK agerar proaktivt för att minska spridningen av coronaviruset.

ÅIFK peruuttaa ulkomaan turnausmatkat ja tehostaa toimia koronaviruksen leviämistä vastaan

Koronavirussairauden COVID-19 johdosta HF ÅIFK asettaa kaikille joukkueille matkustuskiellon Suomen ulkopuolelle. Kaikki joukkueemme peruuttavat välittömästi kaikki osallistumisensa ulkomaan turnauksiin.

Tämä merkitsee sitä, että monta panostusta korkeatasoisiin otteluihin ja tapahtumiin valuu hukkaan. Perustuen tekemäämme riskiarvioon ja muiden pohjoismaiden sekä Euroopan epidemiatilannekuvaan, olemme kuitenkin arvioineet tartunariskin kestämättömäksi. Tuemme joukkueita peruutusten järjestelyissä. Järjestämme itse GANT Beach Cupin elokuussa. Sen osalta seuraamme tilannetta tarkasti ja laajennamme osallistujien peruutusturvan koskemaan COVID-19 epidemiaa ja siihen liittyviä viranomaisten suosituksia ja määräyksiä. ÅIFK:n syksyn turnauksiin ja tapahtumiin voi siis ilmoittautua hyvissä ajoin ilman pelkoa ilmoittautumismaksun menettämisestä.

Olemme urheiluseura, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa ja terveyttä. Tämän takia meidän on oltava osa tämän pandemian ratkaisua, sen sijaan että luomme lisää ongelmia ja turvattomuutta.

Harjoitukset, ottelut ja tapahtumat

Harjoituksia ja muuta toimintaa koskien noudatamme seuraavaa politiikkaa:

Joukkueiden on voitava harjoitella ja toimia normaalista niin kauan kuin mahdollista. Korostamme hyvän hygienian merkitystä.

Kädet on pestävä huolellisesti ja oikealla tavalla ennen ja jälkeen harjoitusten. Aikuisten johtajien on opetettava oikea käsien pesu.

Käsipallossa on paljon kontaktia. Vähenämme muun kontaktin määrää ja näytämme esimerkkiä. Emme kättele treenien, otteluiden tai muiden tapahtumien yhteydessä. Vältämme eri pintojen turhaa koskettelua yhteisissä tiloissa.

Olemme tarkkoja siitä, että jokaisella pelaajalla on oma juomapullo ja että yhteisiä juomapulloja, hikipyyhkeitä tai muuta varustusta ei käytetä.

Seuraamme tarkoin viranomaisten ja käsipalloliiton ohjeita ja suosituksia otteluiden ja yleisötapahtumien järjestämisestä.

Toiminta tartuntaepäilyissä ja matkustaminen

Madallamme ilmoituskynnystä: Edellytämme, että kaikki aktiiviset jäsenemme, jotka epäilevät koronvirustartuntaa tai ovat olleet yhteydessä henkilöihin, joilla epäillään tartuntaa ilmoittavat asiasta välittömästi omalle joukkueenjohdolle ja aloittavat 14 päivän poissaolon kaikesta yhteisestä toiminnasta.

Sama koskee matkustamista. Edellytämme, että kaikki, jotka ovat matkustaneet riskialueella (koko Eurooppa 12.3.2020 lukien) ilmoittavat asiasta välittömästi omalle joukkueenjohdolle ja aloittavat 14 päivän poissaolon kaikesta yhteisestä toiminnasta. Sama koskee harkintaa käyttäen myös tilanteita, joissa esim. pelaaja tai perheenjäsen joutuu pakottavasta syystä matkustamaan riskialueelle tai palaa sieltä.

Lisätietoja

Lisäämme tiedonvälitystä. Jaamme koronavirussairauden tilannekuvaa seurassamme ja edistämme vahvistetun viranomaistiedon informaation perillemenoa. Seuraamme tilannetta päivittäin ja teemme ennakoivasti päätöksiä saamamme tiedon ja tekemämme riskiarvion perusteella.

Lisätietoja antaa:
Lena Hindström-Pesu, verksamhetsledare
lena lena.hindstrom-pesu@ffaifk.fi
0405259029


ÅIFK ställer in alla turneringar utanför Finland och inför åtgärder mot spridning av coronaviruset

Med anledning av coronavirussjukdomen COVID-19 inför HF ÅIFK som förening ett reseförbud utanför Finland för våra lag. Våra lag inhiberar sina deltaganden i turneringar utomlands tills vidare.

Detta innebär att många viktiga satsningar på kvalitativa matcherfarenheter med höga förväntningar uteblir. Utgående från den riskbedömning vi gjort och dagsläget i de övriga nordiska länderna och Europa bedömer vi att smittorisken är ohållbart hög. Vi stöder lagen med avbokningar och övriga arrangemang. Vi ordnar själva GANT Beach Cup i augusti. Vi följer upp läget noggrannt och inför utvidgade avbokningsvillkor som gäller för COVID-19 epidemin och därtill hörande myndigheters rekommendationer och bestämmelser. Du kan alltså anmäla dig till våra evenemang i god tid utan att behöva fundera på att förlora bokningsavgifter.

Vi ska som idrottsförening, med mål att fostra sunda livsvanor och hälsa vara en del av lösningen till denna pandemi, istället för att skapa mera problem och osäkerhet.

Träningar och matcher

Angående träningar och övrig verksamhet inför vi följande politik, som beskrivs nedan.

Lagen ska kunna träna normalt. Vi poängterar viktigheten av bra hygieni.

Innan och efter träningar ska händer tvättas noggrannt och på ett korrekt sätt. Vuxna ledare ska föregå med exempel och lära de unga hur man tvättar på rätt sätt.

Handboll är en sport med hög nivå av kontakt, men vi minskar övrig kontakt och visar exempel på rätt förhållning, dvs. vi skakar inte hand under träningar eller matcher. Vi undviker att beröra olika ytor i gemensamma utrymmen.

Vi är extra noggranna med att varje spelare har en egen vattenflaska och att gemensamma vattenflaskor och övrig utrustning inte används.

Vi följer myndigheternas och handbollsförbundets anvisningar och rekommendationer om matcher och publikevenemang.

Vid smittomisstanke

Vi inför en sänkt anmälningströskel: Vi förutsätter, att alla våra aktiva medlemmar som misstänker coronavirussjukdom eller varit i kontakt med personer som misstänks insjuknat, meddelar sin lagledning omgående och påbörjar en 14 dagars frånvaro från träningar och övrig gemensam verksamhet.

Detsamma gäller resor: Vi förutsätter, att alla som rest på riskområden (hela Europa fr.o.m. 12.3.2020) meddelar sin lagledning omgående och påbörjar en 14 dagars frånvaro från träningar och övrig gemensam verksamhet. Samma gäller med omdöme för situationer, där t.ex. spelare eller föräldrar av tvingande orsaker är tvungna att resa till riskområden eller återvänder därifrån.

Information

Vi inför ett ökat informationsflöde. Vi fördelar aktivt lägesbilden över coronavirussjukdomen och förmedlar tillförlitlig myndighetsinformation till våra lag. Vi följer upp läget dagligen och tar vidare beslut proaktivt på basen av myndighetsbeslut och den information vi fått.

På frågor svarar:
Lena Hindström-Pesu, verksamhetsledare
lena lena.hindstrom-pesu@ffaifk.fi
0405259029


   
Lisää uutisia
Åbo IFK
«  Syyskuu   »
Kategoriat