Kallelse till föreningens HF ÅIFK vårmöte 9.6.2020 kl 18.30
21.5.2019 15:49 Uutiset / Pääsivusto

Tid: Tisdagen den 9 juni 2020klockan 18.30
Plats: Klubblokalen, Martinsgatan 5, Åbo.

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas
  2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
  3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan godkänns
  5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs
  6. Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
  8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Åbo, den 1.6.2020

Ville Perho
ordförande, HF ÅIFK rf.


   
Lisää uutisia
Åbo IFK
«  Heinäkuu   »
Kategoriat