Kallelse till föreningens HF ÅIFK vårmöte 28 maj 2019
21.5.2019 15:49 Uutiset / Tytöt C

Tid: Tisdagen den 28 maj 2019 klockan 18.00.
Plats: Klubblokalen, Martinsgatan 5, Åbo.

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas
  2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
  3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan godkänns
  5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs
  6. Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
  8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Åbo, den 21 maj 2019

Ville Perho
ordförande, HF ÅIFK rf.


   
Lisää uutisia
Åbo IFK
«  Kesäkuu   »
Kategoriat