ÅIFK-premierade
26.11.2018 13:44 Uutiset / Jaoston pääsivusto

Kari Bäcklund och Bengt Sandberg premierades med ÅIFK:s guldmärke

Idrottsföreningen Kamraterna i Åbo - mera vardagligt ÅIFK - firade lördagen 24.11.2018 sitt 110- årsjubileum genom att premiera personer som under en längre tid förtjänstfullt arbetat föreningen till fromma. Den mycket sällsynta guldnålen har åren 1908-2017 endast delats ut 30 gånger, men i år kunde föreningen förläna två trotjänare med guldmärke:

FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD NR 31: KARI BÄCKLUND Fotbollsföreningen ÅIFK rf, långvarig styrelseordförande, lagledare & manager för fotbollsherrarnas representationslag

FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD NR 32: BENGT SANDBERG, Friidrottsföreningen ÅIFK rf, långvarig styrelsemedlem, aktiv idrottare, tränare

Kari Bäcklund


Marko Joas och Bengt Sandberg.


FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER UTDELADES TILL FÖLJANDE PERSONER:

FOTBOLLSFÖRENINGEN ÅIFK: Peter Ahlskog, Mårten Saarinen, Nina Öhman

Peter Ahlskog till höger.

Nina Öhman till höger.

Förutom aktivt styrelsearbete i både Fotbolls-och Centralidrottsföreningen så har Peter Ahlskog även fungerat som lagledare i flera år. Nina Öhman premierades för långvarig insats som bl.a. lagledare för flickfotbollen. Nina Öhman har dessutom varit med i arrangörsstaben av Konstens Natt i tre år samt i förberedelserna och genomförandet av Stafettkarnevalen våren 2018.


Mårten Saarinen premierades för sin insats för flickfotbollen, bl.a.långvarig lagledare. Han har varit en stark förespråkare av ökat samarbete speciellt inom flickfotbollen mellan ÅIFK och Åbo United (Fotnot: idag är dessa bägge föreningar fusionerade). Dessutom har Mårten aktivt jobbat för ett gemensamt forum för samtliga grenföreningar i CF:s regi och JOPOX är på många sätt Mårtens förtjänst.

HANDBOLLSFÖRENINGEN ÅIFK : Mikaela Funck (ekonomiansvarig), Håkan Nordström (långvarigt styrelsearbete), Patrick Nyström (långvarigt syrelsearbete), Charlotte Pettersson (långvarit arbete för flick- och damhandbollen), Jan Sundström (bl.a. lagledare för herrlaget samt verksamhetsledare) erhöll silvertecken den 24.11.2018. Följande personer kunde tyvärr inte närvara och får sitt förtjänsttecken vid ett senare tillfälle: Magnus Krook, David Symes, Tuomas Laine, Heidi Nieminen, Kaj Söderholm, Jaana Turjas-Nieminen, PIa Wolff-Helminen.


Från vänster Jan Sundström , Lotten Pettersson, Patrick Nyström, Håkan Nordström, Mikaela Funck. (CF:s långvarige kassör Jan Martin skymtar i bakgrunden.)

FRIIDROTTSFÖRENINGEN ÅIFK: Bengt Sandberg (guldmärke), Thomas Sandberg (silvermärke för långvarigt arbete inom friidrotten bl.a. som styrelsemedlem, aktiv idrottare och tränare)


Thomas Sandberg erhöll förtjänsttecknet i silver.

CENTRALFÖRENINGEN ÅIFK utdelade förtjänsttecken i silver till Marko Joas, för förtjänstfullt arbete dam- och flickfotbollen till fromma. Joas har fungerat som styrelseordförande i Fotbollsföreningen och är nu sittande ordförande i Centralidrottsföreningen ÅIFK.

Festen hölls i föreningens lokaliteter på Martinsgatan och nedan några mingelbilder.


Från vänster Helena Nordström, Nina Öhman, Håkan Nordström och Niclas Gers.
Idel glada miner - Lotten Pettersson, Haye Ahlberg, Jan Sundström och Patrick Nyström.


Från vänster Peter Ahlskog, Majlen Saarinen, Katarina Ohls-Ahlskog, och Mårten Saarinen.

Text och foto: Lena Hindström-Pesu


   
Lisää uutisia
Åbo IFK
«  Huhtikuu   »
Kategoriat