Peter Ahlskog fortsätter som fotbollsföreningens ordförande
6.3.2018 10:10 Uutiset / Jaoston pääsivusto

Peter Ahlskog

Fotbollsföreningen ÅIFK höll stadgeenligt årsmöte 5.3.2018. På mötet återvaldes Peter Ahlskog för ett år till styrelsens ordförande. Föreningens mål att förstärka styrelsen med representanter för de yngre juniorlagen kunde infrias i och med att Lasse Bäckman, Christian Isaksson och Magnus Påhlsson invaldes som nya ordinarie medlemmar för perioden 2018-2019.

De sittande styrelsemedlemmarna Tanja Korhonen, Minna Palo och Päivi Rantanen omvaldes för perioden 2018-2019. Niklas Österlund invaldes i styrelsen hösten 2017 och fortsätter sin mandatperiod 2018. Således består styrelsen av ordförande samt 7 ordinarie styrelsemedlemmar.

Ordförande Peter Ahlskog konstaterade att föreningen har ett tämligen stabilt år bakom sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. En stark satsning på U12-fotbollen ställer sina krav på budgeten för 2018.

Ordförande passade på tillfället att tacka de organisationer och företag som stött föreningen under gångna år och även i fortsättningen bistår föreningen med ekonomiska resurser som ger fotbollen möjligheter att satsa på en kvalitativ verksamhet.


   
Lisää uutisia
Åbo IFK
«  Huhtikuu   »
Kategoriat