Kamratorganisationens emblem, färger

BESTÄMMELSER FÖR KAMRATORGANISATIONENS EMBLEM M.M.

1.Föreningsmärke

IFK:s föreningsmärke finns i två utförande:

a)En sköld i blått och vitt med initialerna IFK i det diagonala vita fältet. Stiftelsedatum i det övre blå fältet och en fyruddig kamratstjärna i det nedre blå fältet. Datum och stjärna i guld, liksom ytterkonturen och begränsningslinjerna av det vita fältet.

b)Samma märke, men med respektive förenings namn i det vita fältet samt initialernaIFK i det övre blå fältet i stället för stiftelsedatum.

IFKCentralstyrelse äger märke b) som officiellt emblem och då med textenCENTRALSTYRELSEN i det vita fältet. Texten i föreningsmärket b) skall vara IFK i typsnitt Times New Roman fet och Föreningsnamnet i Univers (WN)tunn eller fet, beroende på namnets längd.

2.Tävlingsmärke

IFK:s tävlingsmärke utgörs av:

a)En fyruddig blå, gul eller vit stjärna

b) Dräktmärke i samma utförande som föreningsmärke.

3.Flagga och fana.

IFK:s flagga är vit med blått och vitt kors. Korset har vit botten med blå kanter. I det övre inre fältet finns en blå fyruddig stjärna.

IFK:s flagga finns även som bordsflagga.

IFK:s fana har samma utseende som flaggan, men skall vara fäst vid stång.

1.IFK:s färger.

Färgerna i föreningsmärke, tävlingsmärke och flagga har följande beteckningar enligt svensk standard.

a)Blå:. RGB-skala R27, G43, B136, alternaivt PMS reflex blå U

b)Guld

c)GulRGB-skala R250, G207, B47, alternativt PMS reflex gul80

5.Tävlingsdräkt.

IFK:s färger är blått och vitt. Därför skall tävlingsdräkten utformas i dessa färger, kompletterad men något av de båda fastställda tävlingsmärkena samt om möjligt ortnamnet.

Kamratorganisationens emblem, färger mm.docx


   
Lisää uutisia
Åbo IFK
«  Tammikuu   »
Kategoriat