ÅIFK Koulutuslinja

Åbo IFK:n kasvatuslinja

Åbo IFK:n kasvatuksen ajatukset perustuvat pitkään seurassamme käytyihin kehitys-keskusteluihin sekä lajiliittojen ohjeistuksesta.

Tärkeät kasvatukselliset asiat:

- Käytöstapojen, kielenkäytön toisten huomioimisen, rehellisyyden opettaminen.

- Joukkuetovereiden, vastustajien, tuomareiden ja kaikkien muiden jalkapallo-maailmassa toimivien kunnioittaminen.

- Toimintaympäristön siistinä pitäminen on yksi tärkeä kasvatuksellinen asia.

- Koulunkäynnistä pitää huolehtia.

ÅIFK jalkapalloseurana ottaa vastuuta lasten ja nuorten kasvatuksesta yhdessä kodin, koulun ja muiden tahojen kanssa. Jalkapalloharrastus antaa terveyttä, henkistä hyvinvointia, elämänmittaisia ystävyyssuhteita sekä ikätovereiden että toiminnassa mukana olevien aikuisten kanssa.

Urheilukasvatuksessa on hyvät mahdollisuudet yhteistyön toteuttamiseen, toisten auttamiseen, terveen itseluottamuksen ja itsearvostuksen kehittämiseen. Yhteisten sääntöjen ja toisten mielipiteiden huomioon ottaminen sekä yhteistyökyvyn merkityksen tiedostaminen ovat merkittäviä asioita.

Seuran ja joukkueen johdon ja toimihenkilöiden tärkeä tehtävä on pelaajien sitouttaminen joukkueeseen. Hyvä yhteishenki ja järkeväksi koettu toiminta varmistavat pelaajan harrastuksen jatkumisen.

Joukkueissa on kiinnitettävä huomiota terveiden elämäntapojen edistämiseen.

- Alkoholi, tupakka ja muut nautintoaineet ovat osa nykypäivää, mutta tämä vaikea asia pitää nuorille selvittää.

-Jokaisella nuorella on oikeus savuttomaan ilmaan ja päihteettömään harrastusympäristöön jalkapalloseuran toiminnassa niin harjoitus- kuin pelitapahtumissa kuin turnausmatkoilla.

- Alkoholipitoiset saunaillat, olutteltat ja alkoholimainokset eivät kuulu Åifk:ssa alle 18 vuotiaiden jalkapalloharrastukseen.

Kasvatuksen sosiaaliset asiat

- Opetellaan toimimaan ryhmänä ja ryhmässä.

- Opetellaan huolehtimaan omista tavaroista, puhtaudesta, omatoimisesta pukeutumisesta, ympäristöstä.

- Opetellaan toimimaan ryhmässä, huomioimaa toiset, sääntöjen ja ohjeiden huomioiminen

- Opetellaan hyvät käytöstavat

- Vastuuntunnon kehittyminen

- Sopimuksista kiinni pitäminen

- Oikea ravinto

- Joukkue- ja seurahengen lisääminen

- Terveelliset elämäntavat

Kehityskaari:

- kaverimaailma

- joukkuemaailma

- seuramaailma

- jalkapallomaailma

ÅIFK on kielikylpy!!

Åbo IFK on turkulainen kaksikielinen jalkapalloseura. Åbo IFK toivottaa kaikkia kieleen katsomatta terve-tulleeksi ja siksi seura on katsonut tarpeelliseksi tuoda esiin muutama näkökohta mitkä kaksikielisesti toimivan seuran vahvuudet ovat.

Kielikylpy

Kielikylpy termi ja ajatus on että nuori tulee käytännössä kosketuksiin vieraaseen kieleen ja joutuu joissakin vaiheissa myös käyttämään tätä vierasta kieltä. Kielikylvyistä esikouluissa ja kouluissa on eri esimerkkejä ja malleja – Åbo IFK:n malli on käytännössä koettu malli jota alla selvennämme.

Miten kielikylpy toimii ÅIFK:ssa?

Kosketus vieraaseen kieleen ja kulttuuriin - suvaitsevaisuus

Koulussa vieras kieli aiheuttaa monille nuorille ongelmia oppia. Yksi syy tähän on että ns. vieras kieli ei tulla kosketuksiin. Jos kieltä ei käytä tai kuule käytännössä se on myös vaikeampaa oppia. Åbo IFK:ssa lapsi tulee kosketuksiin ruotsin, suomen ja myös muiden kielien kanssa joukkuetovereiden keskustellessaan ja joukkuejohdon kanssa kommunikoidessaan.

Joukkuejohto kaksikielinen

Tavoitteena on että Åbo IFK:n valmentajat ja muu joukkuejohto ovat kaksikielisiä. Esimerkiksi valmentajat ovat joko äidinkieleltään ruotsinkielisiä tai suomenkielisiä. Ykkös- tai kakkosvalmentaja ovat joko ruotsinkielisiä tai suomenkielisiä äidinkieleltään.

Kielen käyttö

Treeneissä ja pelitoiminnassa molemmat kielet käytetään useimmiten rinnakkain. Jokainen pelaaja ja hänen äidinkieli otetaan huomioon toiminnassa. Ottelumatkoilla tai turnauksissa jokainen pelaaja ja vanhempi voi luottaa siihen että poika tai tyttö, ongelmatilanteen sattuessa, voi purkaa sydäntään omalla äidinkielellään. Ollessaan joukkueessa hän ei myöskään voi olla kuulematta toisten keskustelut. Hän ei aina ole osallinen keskusteluun mikä kuitenkin vaikuttaa hänen alitajuiseen oppimiseen. Pikku hiljaa lapsi oppii kuuntelemaan ja ymmärtämään paremmin ympäristöstään tulevat virikkeet.

Kieli, kulttuuri ja joukkuedynamiikka

Joukkueen luomisessa ja yhteishengen luomisessa kaikkien pitää tulla toimeen kaikkien kanssa. Joukkuejohdon tehtävä on seurata miten sekä kentällä että kentän ulkopuolella pojat tai tytöt tulevat toimeen. Joukkuejohdon tärkeä tehtävä on luoda sellaiset puitteet että joku pelaaja tai ryhmä ei eristäydy muusta joukkueesta.

Joukkuejohto pyrkii sekoittamaan ja tekemään ryhmät niin ettei kieliryhmiä joukkueen sisällä synny sekä tavallisissa harjoituksissa että ottelu- ja turnausmatkoilla. Jalkapallo on se mitä yhdistää joukkueen ja toimiva kaksikielisyys lujittaa joukkueen dynamiikkaa.

Kielikylpy – Åbo IFK – oppiminen

Tullessaan joukkueeseen lapselle ei kannata heti pistää korkeita tavoitteita ruotsinkielen oppimisessa. Uudessa joukkueessa on usein monta eri asioita jotka vaativat totuttelua kuten uusi valmentaja, joukkuetoverit, harjoittelu ja itse pelaaminen. Vaikka joukkue olisi yksikielisesti suomenkielinen, tämä voi olla haasteellinen tilanne lapselle tai nuorelle. Vieraan kielen läksyjen teko voi asteittain maistua paremmalta ja suhtautuminen niihin voi muuttua pakollisesta pahasta mielenkiintoisemmaksi. Pikku hiljaa löytyvät uusia sanoja ja sanavarasto laajenee myös käytännön sanoihin.

Lapsi - vanhemmat – joukkuejohto

Kun vanhempana tuo lapsensa joukkueeseen hän haluaa eri asioita joukkueelta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista lapselleen. Kun kielikylpyasioista on kyse, kannattaa aina vanhempien ja joukkuejohdon kesken keskustella ja sopia toimintatavoista ja selkeyttää lapsen kielellistä asemaa. Joukkuejohto ottaa huomioon toiminnassaan keskustelun tulokset. Kauden jälkeen voi tarkastella edistystä vanhempien ja joukkuejohdon välisessä keskustelussa.   
Lisää uutisia
Åbo IFK
«  Helmikuu   »
Kategoriat