Nya styrelsemedlemmar i friidrottens styrelse
Julkaistu: 12.01.2022 14.53

Nya styrelsemedlemmar i friidrottens styrelse

Friidrottsföreningen ÅIFK rf höll stadgeenligt höstmöte tisdagen den 14 december 2021. Joakim Björklund omvaldes till ordförande för säsongen 2022. Styrelsemedlemmarna Niklas Fieandt och Pia Lax-Lehtelä valdes i fjol för tvåårs perioden 2021-2022 och fortsätter således.Nya medlemmar i styrelsen är Johanna Hindersson och Elias Rissanen.