Idrottarna är försäkrade under träningarna.

Försäkringnummer: SP3731378.1.2

Försäkringsbolag: IF

https://www.if.fi/yritysasiakkaat/ilmoita-vahingos...

https://www.if.fi/yritysasiakkaat/ilmoita-vahingos...