Den nya friidrottssäsongen har börjat 1.10.2023 och infon nedan gäller både nya och gamla idrottare

KONTAKTUPPGIFTER

Joakim Björklund, ÅIFK Friidrott ordförande (jockib@gmail.com, 050-4989333)

Lena Hindström-Pesu, ÅIFK Verksamhetsledare (lena.hindstrom-pesu@ffaifk.fi, 040-5259029)

ANMÄLAN FÖR SÄSONGEN 2023-2024

Varje aktiv idrottare som tränar på veckoträningarna eller tävlar ska fylla i anmälningsblanketten för säsongen 1.10.2023-30.9.2024. Den fylls i elektroniskt via Jopox.

Länk till den elektronisk anmälningsblanketten i Jopox:

TILL BLANKETTEN HÄR

AVGIFTER OCH LICENSER FÖR 2023-2024

Säsongen pågår mellan 1.10.2023-30.9.2024. Vi kommer att hålla träningar för juniorer som tidigare på tisdagar och torsdagar enligt följande grupper:

Grupp 1, Yngre gruppen: 6-10 år, träningar 1 ggr/vecka, tisdagar kl 17:30-19:00 (90 min)

Grupp 2, Äldre gruppen: 11+ år, träningar 1 ggr/vecka, tisdagar kl 17:30-19:00 (90 min)

Grupp 3, Längre hunna äldre juniorer: träningar 2 ggr/vecka, tisdagar och torsdagar kl 17:30-19:00 (2 x 90 min), tränar tillsammans med grupp 2 på tisdagarna,

Medlemsavgifterna för säsongen 1.10.2023-30.09.2024 är följande:

Grupp 1 och 2: 250 euro (träning 1 ggr/vecka)

Grupp 3: 320 euro (träning 2 ggr/vecka)

I dessa medlemsavgifter ingår:

Träningar 1-2 ggr/vecka (se ovan)

Gruppförsäkring via IF (i kraft under träningarna; EJ under tävlingar), se mer info nedan

ÅIFK träningsskjorta för ny idrottare.

Möjlighet att låna tävlingslinne

Deltagaravgiften betald för 6 grenstarter + FM och NåID-mästerskap under säsongen 1.10.2023-30.9.204.

Junioridottare och vuxenidrottare som inte deltar i veckoträningarna men tävlar betalar en lägre avgift, 100 euro. I den ingår inte veckoträningarna och gruppförsäkringen via IF.

Idrottare har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd om familjen inte har råd att betala hela avgiften. Orsaker kan vara arbetslöshet, längre sjukledighet, lång permittering mm. Kontakta Lena (lena.hindstrom-pesu(at)ffaifk.fi) för mera information om detta.

OBS! OM DU TÄVLAR BÖR DU SJÄLV SKAFFA TÄVLINGSLICENS OCH TÄVLINGSFÖRSÄKRING

Enligt Finlands Friidrottsförbunds fullmäktiges beslut ska alla som tävlar i officiella tävlingar ha en friidrottslicens. Licensperioden i friidrott är från oktober till slutet av september:1.10.2023-30.9.2024

Alla som tävlar bör alltså skaffa en licens. I det nya licenssystemet ingår inte en olycksfallsförsäkring i licenser för 14 år och äldre (2010 och tidigare födda) utan den bör köpas skilt. Endera skaffar man en försäkring via sitt eget försäkringsbolag eller så kan man välja att köpa den s.k. OP Sporttiturva-försäkring samtidigt som man gör licensen.

I licensen för 13 och yngre (2011 och senare födda) ingår OP Sporttiturva-försäkringen.

LICENSPRISER & FÖRSÄKRINGAR : LÄNK NEDAN

HÄR

TÄVLINGSLICENS OCH TÄVLINGSFÖRSÄKRING KÖPER VARJE FAMILJ SJÄLV VIA FÖLJANDE LÄNK

HÄR