En ny friidrottssäsong har börjat 1.10.2021 och infon nedan gäller både nya och gamla idrottare

KONTAKTUPPGIFTER

Joakim Björklund, ÅIFK Friidrott ordförande (jockib@gmail.com, 050-4989333)

Lena Hindström-Pesu, ÅIFK Verksamhetsledare (lena.hindstrom-pesu@ffaifk.fi, 040-5259029)

ANMÄLAN FÖR SÄSONGEN 2021-2022

Varje aktiv idrottare som tränar på veckoträningarna eller tävlar ska fylla i anmälningsblanketten för säsongen 1.10.2021-30.9.2022. Den fylls i elektroniskt via Jopox, eller så lämnar man in en ifylld pappersblankett in till Lena eller Joakim (Joakim är oftast på plats på tisdagsträningarna).

Länk till den elektronisk anmälningsblanketten i Jopox:

https://www.aifk.fi/yleisurheilu/jaosto/2080/ilmoi...

Länk till PDF-versionen:

https://www.aifk.fi/api/documents/download/20945

AVGIFTER OCH LICENSER FÖR 2021-2022

Säsongen pågår mellan 1.10.2021-30.9.2022. Vi kommer att hålla träningar för juniorer som tidigare på tisdagar och torsdagar enligt följande grupper:

Grupp 1, Yngre gruppen: 6-10 år, träningar 1 ggr/vecka, tisdagar kl 17:30-19:00 (90 min)

Grupp 2, Äldre gruppen: 11+ år, träningar 1 ggr/vecka, tisdagar kl 17:30-19:00 (90 min)

Grupp 3, Längre hunna äldre juniorer: träningar 2 ggr/vecka, tisdagar och torsdagar kl 17:30-19:00 (2 x 90 min), tränar tillsammans med grupp 2 på tisdagarna,

Medlemsavgifterna för säsongen 2021-2022 kommer att vara följande:

Grupp 1 och 2: 170 euro (träning 1 ggr/vecka)

Grupp 3: 240 euro (träning 2 ggr/vecka)

I dessa medlemsavgifter ingår:

Träningar 1-2 ggr/vecka

Gruppförsäkring via IF, se mer info nedan

ÅIFK träningsskjorta

Möjlighet att låna tävlingslinne

Deltagaravgiften betald för två valfria tävlingar (ingen begränsning gällande antal grenar) + FM och NåID-mästerskap under säsongen 1.10.2021-30.9.2022

Junioridottare och vuxenidrottare som inte deltar i veckoträningarna men tävlar betalar en lägre avgift, 70 euro. I den ingår inte veckoträningarna och gruppförsäkringen via IF.

Idrottare har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd om familjen inte har råd att betala hela avgiften. Orsaker kan vara arbetslöshet, längre sjukledighet, lång permittering mm. Kontakta Lena för mera information om detta.

OBS! OM DU TÄVLAR BÖR DU SJÄLV SKAFFA TÄVLINGSLICENS OCH TÄVLINGSFÖRSÄKRING

Enligt Finlands Friidrottsförbunds fullmäktiges beslut ska alla som tävlar i officiella tävlingar ha en friidrottslicens. Licensperioden i friidrott är från oktober till slutet av september: 1.10.2021 – 30.9.2022.

Alla som tävlar bör alltså skaffa en licens. I det nya licenssystemet ingår inte en olycksfallsförsäkring i licenser för 14 år och äldre (2008 och tidigare födda) utan den bör köpas skilt. Endera skaffar man en försäkring via sitt eget försäkringsbolag eller så kan man välja att köpa den s.k. OP Sporttiturva-försäkring samtidigt som man gör licensen.

I licensen för 13 och yngre (2009 och senare födda) ingår OP Sporttiturva-försäkringen.

LICENSPRISERNA 2021-2022

2008 eller tidigare födda 30 euro (OBS! Innehåller inte Sporttiturva)

2009 – 2013 födda 20 euro (innehåller Sporttiturva)

2015 och senare födda 10 euro (innehåller Sporttiturva)

SPORTTITURVA-PRISERNA 2021-2022

Sporttiturva för 2008 – 2005 födda 40 euro (C-försäkring)

Sporttiturva för 2004 – 2003 födda 58 euro (B-försäkring)

Sporttiturva för 1982 – 2002 födda 199 euro (A-försäkring)

TÄVLINGSLICENS OCH TÄVLINGSFÖRSÄKRING KÖPER VARJE FAMILJ SJÄLV VIA FÖLJANDE LÄNK:

https://info.suomisport.fi/sv/