Alla junioridrottare är försäkrade via IF:s gruppförsäkring. Den gäller under träningarna samt omedelbara resor till och från träningar.

INFO om försäkringarna hittas på hemsidorna: www.aifk.fi.

OBS! OM DU TÄVLAR BÖR DU SJÄLV SKAFFA TÄVLINGSLICENS OCH TÄVLINGSFÖRSÄKRING

Enligt Finlands Friidrottsförbunds fullmäktiges beslut ska alla som tävlar i officiella tävlingar ha en friidrottslicens. Licensperioden i friidrott är från oktober till slutet av september: 1.10 2021 – 30.9 2022.

Alla som tävlar bör alltså skaffa en licens. I det nya licenssystemet ingår inte en olycksfallsförsäkring i licenser för 14 år och äldre (2008 och tidigare födda) utan den bör köpas skilt. Endera skaffar man en försäkring via sitt eget försäkringsbolag eller så kan man välja att köpa den s.k. OP Sporttiturva-försäkring samtidigt som man gör licensen.

I licensen för 13 och yngre (2009 och senare födda) ingår OP Sporttiturva-försäkringen.

LICENSPRISERNA 2021-2022

2008 eller tidigare födda 30 euro (OBS! Innehåller inte Sporttiturva)

2009 – 2013 födda 20 euro (innehåller Sporttiturva)

2015 och senare födda 10 euro (innehåller Sporttiturva)

SPORTTITURVA-PRISERNA 2021-2022

Sporttiturva för 2008 – 2005 födda 40 euro (C-försäkring)

Sporttiturva för 2004 – 2003 födda 58 euro (B-försäkring)

Sporttiturva för 1982 – 2002 födda 199 euro (A-försäkring)

TÄVLINGSLICENS- OCH FÖRSÄKRING KÖPER VARJE FAMILJ SJÄLV VIA FÖLJANDE LÄNK:

https://info.suomisport.fi/sv/