Alla junioridrottare är försäkrade via IF:s gruppförsäkring. Den gäller under träningarna samt omedelbara resor till och från träningar.

OBS! OM DU TÄVLAR BÖR DU SJÄLV SKAFFA TÄVLINGSLICENS OCH TÄVLINGSFÖRSÄKRING

Enligt Finlands Friidrottsförbunds fullmäktiges beslut ska alla som tävlar i officiella tävlingar ha en friidrottslicens. Licensperioden i friidrott är från oktober till slutet av september: 1.10. – 30.9.

Alla som tävlar bör alltså skaffa en licens. I det nya licenssystemet ingår inte en olycksfallsförsäkring i licenser för 14 år och äldre (2009 och tidigare födda) utan den bör köpas skilt. Endera skaffar man en försäkring via sitt eget försäkringsbolag eller så kan man välja att köpa den s.k. OP Sporttiturva-försäkring samtidigt som man gör licensen.

I licensen för 13 och yngre (2010 och senare födda) ingår OP Sporttiturva-försäkringen.

LICENSPRISERNA 1.10.2022-30.9.2023

2009 eller tidigare födda 35 euro (OBS! Innehåller inte Sporttiturva)

2010-2015 födda 25 euro (innehåller Sporttiturva)

2016 och senare födda 10 euro (innehåller Sporttiturva)

SPORTTITURVA-PRISERNA 1.10.2022-30.9.2023

Sporttiturva för 2006-2009 födda 45 euro (C-försäkring)

Sporttiturva för 2004 – 2005 födda 65 euro (B-försäkring)

Sporttiturva för 1983-2003 födda 224 euro (A-försäkring)

TÄVLINGSLICENS- OCH FÖRSÄKRING KÖPER VARJE FAMILJ SJÄLV VIA FÖLJANDE LÄNK:

https://info.suomisport.fi/sv/