Kallelse till föreningens höstmöte
18.12.2018 17:18 Uutiset / Pääsivusto

Tid: Tisdagen den 8 januari 2019 kl. 18.30.
Plats: ÅIFK:s klubblokal, Martinsgatan 5, Åbo

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas
  2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
  6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  7. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Åbo, den 18 december 2018

Ville Perho
ordförande, HF ÅIFK rf.


   
Lisää uutisia
Käsipallo
«  Marraskuu   »
Kategoriat