Joukkue

Airola Romy
Auri Alvar
Ekelund Emmet
Erlund Alfred
Hellöre Noel
Holmberg Edvin H
Holmberg Finn
Huhtinen Ville
Huovinen Miro
Ivars Alex
Järveläinen Benjamin
Karlsson Lukas
Kivistö Jonas
Lamparelli Kristoffer
Lindell Sebastian
Morse Noah
Mäkelä Aaron
Nyberg Rufus
Nybom Leonard
Pihlström Birk
Söderman Frans
Thorn Samuel
Voutilainen Roni
Kirvelä Nkulu Rafael
Oksjoki Edvin O

Toimihenkilöt