VANHA PELAAJAA - käytä alla olevaa - GAMMAL SPELARE - använd denna blankett

Vanha pelaaja ilmoittautumislomake/ Gammal spelare anmalningsblankett

UUSI PELAAJA - käytä alla olevaa! NY SPELARE - använd denna blankett

Uusi pelaaja ilmoittautumislomake/ Ny spelare anmalningsblankett

Huom1 !
Lomakkeessa kysytään pelaajan etunimi (EI etunimet) - tallenna siis se etunimi mitä käytetään kutsumanimenä (eli ei: Aku Petteri Toivo vaan Aku)
Blanketten frågar efter spelarens förnamn (INTE förnamn) - så spara förnamnet som används som tilltalsnamn (dvs inte: Aku Petteri Toivo utan Aku)


Huom 2 !
Vanha pelaaja, jos osoitetiedot ym tiedot ovat pelaajalla tai huoltajalla muuttuneet, käytä uuden pelaajan lomaketta.
Gammal spelare, om adressuppgiften och annan uppgiften om spelaren eller vårdnadshavaren har ändrats, använd det nya spelare blankett