Välkommen med i P10!


Säsongen varar från 1 november till 31 oktober och du är välkommen att komma med i laget också mitt i säsongen.

Om ni vill komma med och prova (speciellt mitt i säsongen), önskar vi att ni är i kontakt med lagledaren Richard Saunders eller ansvariga tränaren Patrik Herrgård.


Prövotid


Innan du anmäler dig med i verksamheten kan du vara med och prova på i tre veckor utan bekostnad.

Under prövotiden är du försäkrad av föreningens gruppolycksfallsförsäkring.


Gå med i föreningen


För att bli föreningsmedlem bör ni fylla i en elektronisk anmälningsblankett. Innan ni fyller i anmälningsblanketten önskar vi att ni bekantar er med sidan “Välkommen ny spelare”.

Kostnader


Avgifterna för säsongen består av:

  • Föreningsavgiften 370€
  • Facilitetsavigften 50€

Avgifterna betalas i två rater i november och i januari.

Mer info om vad kostnaderna täcker och om hurdana möjligheter det finns för stöd för kostnaderna finnssidan “Välkommen ny spelare!”.


Kontaktuppgifter


I frågor gällande föreningen kan ni vara i kontakt med verksamhetsledaren Lena Hindström-Pesu.