Joukkue

Andersson Eemil
Auri Alvar
Ekelund Emmet
Erlund Alfred
Essén Oliver
Hellöre Noel
Holmberg Edvin H
Holmberg Finn
Huhtinen Ville
Huovinen Miro
Järveläinen Benjamin
Karlsson Lukas
Kivistö Jonas
Lindell Sebastian
Lindroos Walter
Lumme Eliah
Morse Noah
Nyberg Rufus
Nylund Viktor
Pihlström Birk
Pulkkinen Mario
Salonen Aaron
Sarlin Emil
Söderman Frans
White Akseli
Kirvelä Nkulu Rafael
Nygård Vincent
Oksjoki Edvin

Toimihenkilöt