T15 (2005/2006) C
 
Abi Mosleh Zainab Avola Vilma Ketola Freja
Lehto Susanna Svarfvar Sonja
T15 (2005/2006) C
Kategoriat